My Liantis

Personeelsbeleid 25 juni 2018

Startersjobs voor jongeren uitgesteld

De Relancewet creëert de mogelijkheid om jongeren onder de 21 jaar zonder werkervaring, een lager brutoloon toe te kennen. Via een RSZ- en fiscaalvrije toeslag zouden de jongeren dit zelf niet voelen in hun nettoloon. Maar voorlopig gaat het systeem nog niet van kracht.

Deze nieuwe maatregel stond gepland om vanaf 1 juli 2018 van start te gaan. Aangezien nog niet vaststaat hoe die toeslag voor de jongere bepaald moet worden, is het systeem op deze vooropgestelde datum echter niet uitvoerbaar.

Het is bovendien onduidelijk vanaf wanneer alle modaliteiten gekend zullen zijn en of de jongerenlonen dan met terugwerkende kracht toegepast kunnen worden.

Bent u van plan een jongere zonder werkervaring aan te werven? Contacteer dan zeker eerst uw klantenadviseur van Liantis die u verder zal bijstaan met de opmaak van het juiste contract.