My Liantis

Ondernemen 10 september 2020

Nieuwe steun voor evenementensector: terugbetaalbaar voorschot

De coronacrisis heeft een grote impact op de evenementensector. De Vlaamse regering heeft daarom besloten om extra steun te voorzien in de vorm van een terugbetaalbaar voorschot. Kan het evenement uiteindelijk niet doorgaan door de coronamaatregelen, dan hoeft het voorschot niet terugbetaald te worden. Op die manier is er werkkapitaal voor organisatoren die nieuwe evenementen op poten willen zetten.

Ondernemingen en vzw’s die opnieuw evenementen willen organiseren, kunnen via het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een terugbetaalbaar voorschot aanvragen.

Hoe werkt het?

  • Als het evenement doorgaat, dan moet je het voorschot terugbetalen binnen de drie maanden na het evenement.
  • Wordt het evenement afgelast wegens overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19, dan hoef je het voorschot niet terug te betalen.

Hoeveel bedraagt het terugbetaalbare voorschot?

De terugbetaalbare voorschotten bedragen minimaal 25.000 euro en maximaal 800.000 euro. Het voorschot mag maximaal 60% van de totale kosten van het event bedragen, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. De steun wordt in één som uitbetaald.

Let wel: In ruil voor de steun is de steunaanvrager een vergoeding verschuldigd van 2%. VLAIO betaalt daarom 2% van de toegekende steun niet uit. Het ingehouden bedrag moet door de steunaanvrager wel terugbetaald worden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen als het evenement doorgaat.

Wanneer aanvragen?

Er zijn twee oproepen, afhankelijk van de periode waarin het evenement georganiseerd zou worden.

  • Oproep 1 is voor evenementen die starten in 2020. De aanvraagtermijn loopt van maandag 7 sept 2020 tot 2 oktober 2020, om 12.00 uur.
  • Oproep 2 is voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021. Je aanvraag indienen is mogelijk vanaf vrijdag 5 oktober 2020. De uiterste indieningsdatum is maandag 9 november 2020, om 12.00 uur.

Hoe aanvragen?

Je dient je dossier online in bij VLAIO. Het dossier moet de volgende zaken bevatten:

  • de projectbeschrijving van het evenement, rekening houdend met de beoordelingscriteria;
  • de projectbegroting (businessplan), met een overzicht van de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen;
  • het resultaat van de toetsing van het CERM-loket (COVID Event Risk Model).

Kijk altijd goed na of je organisatie in aanmerking komt. Lees de voorwaarden voor de steunaanvrager