My Liantis

Steunmaatregelen 19 juli 2021

Steun voor zelfstandigen die zijn getroffen door het noodweer

Het noodweer heeft in een groot deel van ons land voor catastrofale situaties gezorgd. Getroffen zelfstandigen kunnen rekenen op een aantal steunmaatregelen. Dat maakte minister van Zelfstandigen Clarinval bekend. We zetten ze hier op een rijtje.

Om welke steun gaat het?

1. Overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking

Zelfstandigen die hun activiteit door het noodweer moeten onderbreken, zullen kunnen gebruikmaken van het klassieke overbruggingsrecht ‘gedwongen onderbreking door een natuurramp’. Zodra je je activiteit minstens zeven dagen moet onderbreken, kan je rekenen op een uitkering. Per periode van zeven dagen bedraagt de uitkering 329,38 euro (zonder personen ten laste) en 411,60 euro (met personen ten laste). Na 28 dagen gaat het om een uitkering tot 1.317,52 euro en 1.646,38 euro.

Om aanspraak te kunnen maken op de uitkering, moet je tijdens het tweede en derde kwartaal van 2021 aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxi-statuut). 

Let wel op: de uitkering kan binnen dezelfde maand niet worden gecumuleerd met het overbruggingsrecht in het kader van de coronacrisis, namelijk het dubbel crisis-overbruggingsrecht of het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling.

Hoe kan je de uitkering aanvragen? Vul dit verkort aanvraagformulier in en bezorg het ons per mail, via aangetekende zending of breng het binnen in een van onze kantoren. Je aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 april 2022. Vergeet geen bewijsstuk (bv. een foto, een document van de verzekeringsmaatschappij, …) toe te voegen.

2. Vermindering van de voorlopige bijdragen

Wanneer je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen.

Hoe kan je de vermindering aanvragen? Dat kan via je klantenadviseur of via ons online portaal My Liantis. 

3. Betalingsuitstel

Volstaat een vermindering niet omdat je je activiteit noodgedwongen moet onderbreken? Dan kan je ook uitstel vragen voor de betaling van de voorlopige bijdrage van het derde kwartaal van 2021, zodat je je bijdrage pas op 30 september 2022 moet betalen in plaats van op 30 september 2021. Dien je aanvraag ten laatste op 14 september 2021 in.

Vroeg je voor de bijdragen van het derde en vierde kwartaal 2021 al een betalingsuitstel aan voor de coronacrisis, dan is een nieuw betalingsuitstel niet meer mogelijk (het is ook niet nodig, omdat je al uitstel geniet).

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen betaald zijn.

Het uitstel van betaling heeft enkel betrekking op de voorlopige sociale bijdragen en geldt dus niet voor regularisaties van voorafgaande periodes.

Hoe kan je het betalingsuitstel aanvragen? Vraag bij je persoonlijke klantenadviseur het betalingsuitstel aan. Doe dit per e-mail, per brief of stuur hem een bericht via My Liantis. Vermeld in je aanvraag de volgende gegevens:

  • Je naam, voornaam en je woonplaats
  • De naam en het adres van je bedrijf
  • Het ondernemingsnummer van je bedrijf
  • Voeg een bewijsstuk toe (bv. foto’s) of leg duidelijk uit welke schade je bedrijf je leed.

 

4. Vrijstelling van sociale bijdragen

Het is ook mogelijk om een vrijstelling van de sociale bijdragen aan te vragen. Als de vrijstelling wordt goedgekeurd door de overheid, ben je de betrokken bijdrage niet meer verschuldigd. Ben je getroffen door het noodweer, dan geldt een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor de bijdrage van het derde kwartaal van 2021.

Denk er wel aan dat je voor een kwartaal met vrijstelling geen pensioenrechten opbouwt. Een vrijgesteld kwartaal telt ook niet mee voor de voorwaarde van effectieve bijdragebetaling in het kader van het overbruggingsrecht.

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling.

Hoe kan je de vrijstelling aanvragen? Vul dit vereenvoudigd aanvraagformulier in en bezorg het ons terug. Dat mag per e-mail, met gewone post, via een aangetekende zending of door het binnen te brengen in een van onze kantoren. Je aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 oktober 2022.