My Liantis

Personeelsbeleid 15 november 2022

Steunmaatregel energiecrisis: betalingsuitstel bedrijfsvoorheffing

Als gevolg van de energiecrisis, voorziet de overheid steunmaatregelen voor bedrijven. Om wat extra financiële ademruimte te geven, krijgen bedrijven twee maanden uitstel om de bedrijfsvoorheffing te betalen.

Algemene regel

De werkgever betaalt de fiscus maandelijks of trimestrieel de bedrijfsvoorheffing die op het loon van medewerkers wordt ingehouden.

Bij een bedrijf dat in 2021 niet meer dan 41.700 euro aan bedrijfsvoorheffing aangaf, gebeurt de aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing in 2022 op kwartaalbasis. In dit geval moet de aangifte en betaling voor de vijftiende van de maand volgend op het betrokken kwartaal gebeuren.

Bedrijven met meer dan 41.700 euro aan bedrijfsvoorheffing in 2021, doen maandelijks de aangifte en betaling. In dat geval gebeurt de aangifte en betaling voor de vijftiende van de maand, volgend op de maand waarop de bedrijfsvoorheffing betrekking heeft.

Twee maanden uitstel als steunmaatregel

Om bedrijven financiële ademruimte te geven, ligt er een voorstel klaar om de betaling van de bedrijfsvoorheffing die betrekking heeft op de inkomsten van de maanden november en december, twee maanden uit te stellen. Dit geldt voor de werkgevers met een maandaangifte.

Werkgevers met een kwartaalaangifte, krijgen twee maanden betalingsuitstel op de bedrijfsvoorheffing die betrekking heeft op de inkomsten van het vierde kwartaal van 2022.

Bedrijven met een maandaangifte betalen dus:

  • de bedrijfsvoorheffing van de maand november 2022, vóór 15 februari 2023
  • de bedrijfsvoorheffing van de maand december 2022, vóór 15 maart 2023

Bedrijven met een kwartaalaangifte betalen dus:

  • de bedrijfsvoorheffing voor het vierde kwartaal 2022, vóór 15 maart 2023

Hoe kan Liantis je hierin ondersteunen?

Beroep doen op het betalingsuitstel van de bedrijfsvoorheffing? Contacteer je vertrouwde Liantis klantenadviseur.