My Liantis

Sociaal statuut 30 oktober 2020

Deze steunmaatregelen blijven van kracht

De federale overheid voert opnieuw strengere veiligheidsmaatregelen in. Mogelijk heeft deze beslissing ook impact op jouw onderneming. Ook wanneer je niet verplicht moet sluiten, ondervind je misschien omzetverlies of hinder. Gelukkig bestaan er heel wat steunmaatregelen waar je in dat geval een beroep op kan doen.

Crisis-overbruggingsrecht

Ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die volledig sluiten omdat ze afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector, kunnen een beroep doen op het dubbele overbruggingsrecht (2.583,38 euro per maand zonder gezinslast, of 3.228,2 euro met gezinslast).

Ondernemingen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector maar niet volledig onderbreken, hebben recht op een enkele uitkering overbruggingsrecht (1.291,69 euro of 1.614,10 euro met gezinslast.

Relance-overbruggingsrecht

Moet je momenteel niet verplicht sluiten, maar was je in de vorige lockdown (minstens tot 3 mei 2020) wel verplicht gesloten? En ondervind je minstens 10% omzetverlies? Dan kan je nog tot het einde van dit jaar een beroep doen op het relance-overbruggingsrecht. Daarnaast blijft ook het klassieke overbruggingsrecht mogelijk wanneer je je activiteit door omstandigheden een tijdlang of misschien zelfs definitief moet stopzetten.  

Regionale premies

Naast de federale overheid voorzien ook het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijke Gewest een aantal premies voor zelfstandige ondernemers die worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Meer informatie en de voorwaarden vind je in dit handige overzicht.

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen

Mogelijk kom je als zelfstandig ondernemer ook in aanmerking voor de vrijstelling van je sociale bijdragen. Daarnaast verlengde de overheid de mogelijkheid om ook in de laatste kwartalen van dit jaar betalingsuitstel aan te vragen voor je sociale bijdragen. Belangrijk: het uitstel betekent dat je de sociale bijdragen volgend jaar nog zal moeten betalen.

Uiteraard kan je ook steeds een aanvraag tot vermindering van je voorlopige bijdragen doen.

Heb je medewerkers in dienst?

Wanneer je onderneming volledig of gedeeltelijk moet sluiten, of wanneer je economische hinder ondervindt, kan je als werkgever opnieuw een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

We houden je op de hoogte van mogelijke wijzigingen en extra steunmaatregelen.