My Liantis

Ondernemen 25 februari 2021

Op welke steunmaatregelen kan je rekenen als je zaak opnieuw open mag?

Uiteraard kan je ook na je heropening blijven rekenen op steun. We zetten de belangrijkste zaken op een rijtje.

Crisis-overbruggingsrecht

Was je zaak minstens één dag van een bepaalde maand verplicht gesloten? Dan heb je voor die maand sowieso nog recht op een dubbele crisis-overbruggingsuitkering, ook als je later in diezelfde maand mag heropstarten.

Mag je op 1 maart 2021 de deuren opnieuw openen, dan heb je vanaf maart 2021 geen recht meer op de dubbele overbruggingsuitkering. Je komt waarschijnlijk wel in aanmerking voor het enkele crisis-overbruggingsrecht als je omzet na je heropening nog niet op peil is.

Je kan ook terugvallen op het crisis-overbruggingsrecht als je minstens zeven dagen niet kan werken omdat je in quarantaine moet of voor je kind zorgt dat niet naar school of de opvang kan. 

Regionale premies

Mogelijk kom je in aanmerking voor een van de premies die de regionale overheden voorzien. Neem hier een kijkje: De coronacrisis: deze premies voorzien de gewesten | Liantis

Vermindering, uitstel of vrijstelling van je sociale bijdragen

Heb je het ondanks je heropstart moeilijk om je sociale bijdragen als zelfstandige te betalen? Dan kan je nog altijd een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen. Ben je daarmee niet voldoende geholpen, dan kan je een betalingsuitstel of vrijstelling van je bijdragen vragen.

Tijdelijke werkloosheid

Heb je personeel in dienst, maar is er na je heropstart nog niet voldoende werk voor iedereen? Je kan ook na je heropening (een deel van) je personeel in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht houden als dat nodig is. Je zou er ook voor kunnen kiezen – als dat haalbaar is – om iedereen gedeeltelijk te laten herstarten. Zo kunnen alle medewerkers prestatiedagen afwisselen met dagen van tijdelijke werkloosheid.