My Liantis

Welzijn op het werk 08 juni 2020

Steunmaatregelen voor sectoren in moeilijkheden

Op 6 juni 2020 bereikte het kernkabinet, uitgebreid met de tien partijen die de federale regering steunen, een akkoord om sectoren in moeilijkheden te steunen. Het voorziet voor hen vier specifieke maatregelen.

Geleidelijke hervatting opvangen

De bedoeling van de nieuwe steunmaatregelen is de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten verzachten, onder andere in de horecasector. 

Concreet gaat het om deze vier maatregelen:

  1. Horecazaken kunnen rekenen op een verlaging van de btw tot 6% op alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken. Dit geldt (voorlopig) tot 31 december 2020.
  2. Ook tijdelijke werkloosheid (wegens overmacht door de coronacrisis) wordt verlengd tot het einde van het jaar, voor sectoren in moeilijkheden in het algemeen. Welke sectoren hier in het bijzonder toe behoren, zal nog worden verduidelijkt.
  3. Voor de zwaar getroffen sectoren (nog na te bepalen welke sectoren) die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, voorziet het akkoord bovendien een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van bedrijfsvoorheffing en dat voor de komende drie maanden.
  4. Tot slot zal het overbruggingsrecht voor zelfstandigen verbeterd en verlengd worden. Deze verlenging is nu reeds voorzien tot 31 augustus 2020 en mogelijk verlengbaar tot en met 31 december 2020.

We houden je uiteraard op de hoogte zodra er meer informatie bekend is.