My Liantis

Welzijn op het werk 11 maart 2020

Strengere regelgeving rond kwartsstof

Sinds 31 januari 2020 geldt een verstrengde regelgeving rond blootstelling aan kristallijn siliciumdioxide, beter gekend als kwartsstof. Deze stof komt vrij tijdens het slijpen, schuren, boren en zagen in specifieke bouwmaterialen. De overheid benoemt deze stof nu expliciet als een kankerverwekkend agens. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het preventiebeleid van ondernemingen in de bouw en aanverwante sectoren.

Risico’s van kwartsstof

Een langdurige verhoogde blootstelling aan kwartsstof geeft aanleiding tot chronische longaandoeningen. De stofdeeltjes zijn zo klein dat ze tot diep in de longblaasjes doordringen. Daar zorgen ze voor irritatie en voortdurende ontstekingen. Patiënten met ‘stoflong’ zijn vaak kortademig. In een later stadium van de ziekte kan dit zelfs aanleiding geven tot kanker. Hoewel deze beroepsziekte al heel lang gekend is, sterven nog elk jaar mensen aan de gevolgen ervan.

Kwartsstof duikt op in nieuwe sectoren

De regelgeving omtrent kwartsstof is niet nieuw. Tijdens de afgelopen decennia zijn er bovendien talloze sensibiliseringscampagnes opgezet, vooral in de bouwsector. Dankzij deze inspanningen neemt het aantal erkenningen door het fonds voor beroepsziekten (Fedris) elk jaar verder af.

Toch zijn blijvende inspanningen noodzakelijk. Zeker in sectoren waar kwartsstof nieuw is. Denk bijvoorbeeld aan keukenbouwers, waar klanten steeds vaker kiezen voor werkbladen uit (kwartshoudende) composietmaterialen.

Kleine wijziging, grote gevolgen

Concreet verhuist kwartsstof van bijlage VI.2-3 van de codex welzijn op het werk naar bijlage VI.2-2. Een kleine wijziging, maar met grote gevolgen. De overheid benoemt de stof nu expliciet als kankerverwekkend. Dit betekent dat je als werkgever maatregelen moet nemen, ongeacht de mate waarin je werknemers aan kwartsstof blootgesteld zijn.

Preventiemaatregelen

Elke werknemer die ook maar in de buurt komt van kwartsstof, moet extra beschermd worden. Dit gebeurt enerzijds door het kwartsstof bij de bron af te zuigen of te filteren door watertoevoeging, en anderzijds door de werknemers een stofmasker (met P3-filter) te laten dragen. Vroeger waren deze maatregelen aan te raden, vandaag zijn ze dus eerder verplicht.