Strengere voorwaarden voor uitkeringen tijdskrediet en thematische verloven

Sinds 1 februari 2023 gelden er enkele nieuwigheden rond de uitkeringen bij tijdskrediet en de thematische verloven voor werknemers. Aan het recht om afwezig te zijn in het kader van tijdskrediet, thematische verloven en de landingsbanen, wijzigt er niets. 

4 minuten leestijd Personeelsbeleid 22 februari 2023

Tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’  

Medewerkers die tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’ aanvragen, houden het best rekening met onderstaande gewijzigde maatregelen.

 • Leeftijd kind bij voltijds tijdskrediet   
  De leeftijd van het kind bij de aanvang van het voltijds tijdskrediet verlaagt van acht naar vijf jaar voor het recht op uitkeringen. De werknemer heeft recht op uitkering als het voltijds tijdskrediet dus uiterlijk op de dag voor de vijfde verjaardag aanvangt.  Deze wijziging heeft enkel betrekking op het recht op uitkeringen.

  Voor het recht om afwezig te zijn in het kader van tijdskrediet blijft de leeftijd 8 jaar.  

 • Duurtijd voltijds en deeltijds tijdskrediet   
  De duurtijd bij tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’ verlaagt van 51 naar 48 maanden. Dit geldt ook voor de tijdskredieten die al lopen op 1 februari 2023 als de werknemer op die datum minder dan 30 maanden tijdskrediet opnam. Nam de medewerker op 1 februari 2023 wel al minstens 30 maanden tijdskrediet op? Dan blijft de duurtijd 51 maanden.  

  Voor het recht om afwezig te zijn in het kader van tijdskrediet blijft de duurtijd 51 maanden.  

 •  Anciënniteitsvoorwaarde voltijds en deeltijds tijdskrediet   
  De anciënniteitsvoorwaarde voor tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’ stijgt vanaf 1 juni 2023 van 24 naar 36 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving.   
    
  Voor het recht om afwezig te zijn in het kader van tijdskrediet blijft de vereiste anciënniteit 24 maanden.  

Tijdskrediet voor alle motieven, uitgezonderd de landingsbanen  

 • Tewerkstellingsvoorwaarde voltijds en deeltijds tijdskrediet   
  Voor het voltijds tijdskrediet met motief wordt een tewerkstellingsvoorwaarde van 12 maanden voltijdse tewerkstelling of 24 maanden deeltijdse tewerkstelling ingelast voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving. Voor het recht om afwezig te zijn in het kader van tijdskrediet, is er geen tewerkstellingsvoorwaarde.  

 • De tewerkstellingsvoorwaarde voor halftijds tijdskrediet met motief verhoogt naar 12 maanden voltijdse tewerkstelling voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving. Voor het recht om afwezig te zijn in het kader van tijdskrediet, moet de werknemer minstens 75% gewerkt hebben in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving.  

Thematische verloven en tijdskrediet voor alle motieven, uitgezonderd de landingsbanen  

 • Afschaffing anciënniteits- en leeftijdstoeslagen   
  De anciënniteitstoeslag voor het voltijds of halftijds tijdskrediet met motief voor de werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit wordt afgeschaft.   
  Dat is ook zo voor de leeftijdstoeslag voor de thematische verloven voor medewerkers van minstens 50 jaar.   

De wijzigingen zijn van toepassing op de schriftelijke aanvragen die medewerkers vanaf 1 februari 2023 indienen bij de werkgever. De wijziging met betrekking tot de anciënniteitsvoorwaarde is van toepassing op de schriftelijke aanvragen vanaf 1 juni 2023.  

Overzicht van de wijzigingen wat betreft het recht op uitkeringen  

Tijdskrediet met motief 'zorg voor een kind'
  Voltijds Vermindering tot 1/2   Vermindering met 1/5  
Leeftijd kind 5 jaar (8 jaar t.e.m. 31/01/23)   8 jaar 8 jaar
Anciënniteit  36 maanden (24 maanden t.e.m. 31/05/23)   36 maanden (24 maanden t.e.m. 31/05/23)   36 maanden (24 maanden t.e.m. 31/05/23)  
Tewerkstelling  12 maanden voltijds of 24 maanden deeltijds (geen tewerkstellingsvoorwaarde t.e.m. 31/01/23)   12 maanden voltijds (12 maanden 3/4 t.e.m. 31/01/23)   12 maanden voltijds  
Duur  48 maanden, of 51 maanden indien al 30 maanden tijdskrediet opgenomen op 1/02/23 (51 maanden t.e.m. 31/01/23)   48 maanden, of 51 maanden indien al 30 maanden tijdskrediet opgenomen op 1/02/23 (51 maanden t.e.m. 31/01/23)   48 maanden, of 51 maanden indien al 30 maanden tijdskrediet opgenomen op 1/02/23 (51 maanden t.e.m. 31/01/23)  
Tijdskrediet met motief, uitgezonderd tijdskrediet met motief zorgkind  
  Voltijds Vermindering tot 1/2   Vermindering met 1/5  
Anciënniteit  24 maanden    24 maanden    24 maanden   
Tewerkstelling  12 maanden voltijds of 24 maanden deeltijds (geen tewerkstellingsvoorwaarde t.e.m. 31/01/23)   12 maanden voltijds (12 maanden 3/4 t.e.m. 31/01/23)   12 maanden voltijds  
Duur 51 maanden, tenzij 36 maanden voor motief opleiding   51 maanden, tenzij 36 maanden voor motief opleiding   51 maanden, tenzij 36 maanden voor motief opleiding