Terbeschikkingstelling woning: nieuwe fiscale waarderingsmethode

Wanneer een werkgever of een vennootschap een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of een bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard. Voor een kosteloze terbeschikkingstelling gelden sinds 1 januari 2019 nieuwe forfaitaire waarderingsregels.

1 minuten leestijd Verloning zelfstandige 14 januari 2019

Natuurlijk persoon of rechtspersoon

In het verleden maakte de wetgever bij de raming van dit forfaitair voordeel een onderscheid, afhankelijk van het feit of een natuurlijk persoon dan wel een rechtspersoon de woning toekent.

Verschillende rechtbanken oordeelden echter dat zo’n onderscheid ongrondwettelijk is. Om het  verschil weg te werken, paste de regering de wettekst dus aan.

Aanpassing

Sinds 1 januari 2019 wordt het voordeel  voor de terbeschikkingstelling van een woning - ongeacht de persoon die het voordeel verstrekt en ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen (KI) - als volgt geraamd:

  • Bij een niet-gemeubelde woning: (geïndexeerd) KI x 100/60 x 2
  • Bij een gemeubelde woning: (geïndexeerd) KI x 100/60 x 2 x 5/3

Relevante artikels

Lees zeker ook ...