Tewerkstellingspremie voor werkgevers: ‘phoenix.brussels’ verlengd

Door de coronacrisis zagen heel wat mensen hun job verdwijnen. Vorig jaar lanceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarom een nieuwe premie voor werkgevers: phoenix.brussels. De premie heeft als doel de mensen die door de coronacrisis op zoek moeten naar een nieuwe job, opnieuw snel aan het werk te krijgen. De toekenning van de premie wordt alvast verlengd tot 30 juni 2022.

3 minuten leestijd Verloning zelfstandige 07 februari 2022

Voor welke werkgevers?

Alle werkgevers uit de privésector en sommige openbare instellingen die contractuelen aanwerven, komen in aanmerking voor de voordelen van phoenix.brussels. Hun maatschappelijke of exploitatiezetel mag in Brussel, Wallonië of Vlaanderen liggen.

Hoeveel bedraagt de premie?

Afhankelijk van de situatie van de kandidaat kan je tot zes maanden lang een maandelijkse premie van maximaal 500 euro of 800 euro ontvangen. Het bedrag dat je ontvangt, wordt berekend in verhouding tot het aantal maandelijks gepresteerde uren.

Voor welke werknemers?

Je kan alleen een premie phoenix.brussels ontvangen als de kandidaat-werknemer ten laatste de dag vóór zijn aanwerving een attest phoenix.brussels bezit. Zo’n attest wordt afgeleverd door Actiris.

 

Attest phoenix.brussels 800

Attest phoenix.brussels 500

Attest phoenix.brussels Artiest

Bedrag premie

Premie van maximaal 800 euro per maand

Premie van maximaal 500 euro per maand

Premie van maximaal 500 euro per maand

Tewerkstelling

Contract van minimaal een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 1 maand.

Contract van minimaal een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden.

Contract van minimaal een halftijdse functie en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden.

Vereisten voor de kandidaat werknemer

 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • zich tussen 1 april 2020 en 30 juni 2022 als niet-werkende werkzoekende bij Actiris hebben ingeschreven
 • de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben
 • hoogstens een hoger secundair diploma hebben
 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • zich tussen 1 april 2020 en 30 juni 2022 als niet-werkende werkzoekende bij Actiris hebben ingeschreven
 • niet meer leerplichtig zijn
 • 30 jaar of jonger zijn
 • een diploma of getuigschrift hebben hoger dan een hoger secundair diploma
 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • ingeschreven zijn als onbezette werkzoekende bij Actiris
 • niet meer leerplichtig zijn
 • de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben
 • minstens één prestatie als artiest, onder de RSZ-code 046, hebben uitgevoerd gedurende de acht trimesters voorafgaand aan de het trimester van de aanwerving

Cumulatie mogelijk?

 • De premie phoenix.brussels is cumuleerbaar met de vermindering van de RSZ-bijdragen.
 • Verschillende premies phoenix.brussels voor dezelfde aangeworven werknemer cumuleren is niet mogelijk.
 • Er is geen cumulatie mogelijk met andere gewestelijke steun of tegemoetkomingen in het loon, met uitzondering van de vermindering van de sociale bijdragen;
 • De toekenning van de premie wordt geschorst als de werknemer als gevolg van de coronacrisis op tijdelijke werkloosheid wordt gezet. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt de schorsing opgeheven zodra deze werkloosheidsperiode eindigt.

Premie aanvragen

Dien het aanvraagformulier uiterlijk twee maanden na de start van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in bij Actiris. Voeg ook de arbeidsovereenkomst van je werknemer toe.

 

Relevante artikels

Lees zeker ook ...