My Liantis

Personeelsbeleid 02 augustus 2022

Tijdelijk nieuwe sanctie bij onterecht inroepen van tijdelijke werkloosheid

De Kamer keurde onlangs een wetsvoorstel goed dat tijdelijk bepaalde aanpassingen voorziet bij het gebruik van tijdelijke werkloosheid. En daar hoort ook een sanctie bij voor werkgevers die er onterecht gebruik van maken.

Wat verandert er?

Blijkt na een controle dat je als werkgever onterecht tijdelijke werkloosheid toepaste, dan moet je je werknemer het normale loon betalen. Dat blijft onveranderd. Wel nieuw is dat de RVA de ten onrechte betaalde bruto werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks van jou kan terugvorderen, tot nu toe was dat enkel van de werknemer. Nadien hou je dan het nettobedrag van de uitkeringen die je aan de RVA terugbetaalde in op het nettoloon van je werknemer.

Welke vormen van tijdelijke werkloosheid?

Het gaat om tijdelijke werkloosheid door:

  • overmacht
  • economische redenen voor arbeiders en bedienden
  • technische stoornis
  • slecht weer

Tijdelijke maatregel

Voorlopig geldt de maatregel tijdelijk: van 1 juli tot en met 31 december 2022. Een koninklijk besluit kan daar wel nog verandering in brengen. Het wetsvoorstel passeerde al langs de Kamer, nu is het enkel nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.