My Liantis

Personeelsbeleid 13 april 2021

Tijdelijk opschorting tijdskrediet of thematisch verlof mogelijk

Een nieuwe wet maakt het voor een werknemer die zijn loopbaan tijdelijk onderbreekt of vermindert in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof mogelijk om met zijn werkgever een tijdelijke schorsing overeen te komen. De werknemer kan het werk dan bij zijn eigen werkgever hervatten volgens het normale arbeidsregime.

Geen uitkering, geen tijdelijke werkloosheid

Je werknemer brengt de RVA schriftelijk op de hoogte van de schorsing. Hij ontvangt tijdens de schorsingsperiode geen uitkering. Zolang het tijdskrediet of het thematisch verlof geschorst is, is er ook geen mogelijkheid op tijdelijke werkloosheid om economische redenen of door overmacht omwille van corona. Ligt de overmacht bij de werknemer zelf, dan kan tijdelijke werkloosheid wel.

Na afloop van de schorsing wordt de onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet voor de resterende duur. Deze tijdelijke schorsing is mogelijk sinds 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 en is voorzien in alle sectoren.