My Liantis

Verloning personeel 23 juni 2022

Tijdelijke steunmaatregelen voor dienstverplaatsingen met eigen wagen

De prijzen van benzine en diesel gingen de voorbije maanden fors de hoogte in. Om werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen moeten doen voor het werk tegemoet te komen, neemt de regering nu enkele maatregelen. Let wel, de maatregelen zijn nog niet definitief. We vatten ze graag even voor je samen.

Vergoeding voor dienstverplaatsing met eigen wagen

Je kan aan je werknemers die zich voor hun werk met de eigen wagen verplaatsen tijdens de arbeidstijd een forfaitaire onkostenvergoeding per kilometer toekennen.

Het richtbedrag is het bedrag dat de overheid in gelijke omstandigheden betaalt aan haar ambtenaren. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedroeg tot 30 juni 2022 0,3707 euro/km. Dit bedrag werd op 1 juli 2022 aangepast.

De fiscale administratie en de RSZ aanvaarden dat bedrag ook als vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer. Je kan echter, als tussenkomst in de kosten voor het woon-werkverkeer, meer betalen dan waartoe je verplicht bent door bv. de sectorale cao, maar je houdt je best wel aan het aanvaarde forfait.

Wat verandert er?

De regering kondigt twee grote wijzigingen aan, wel onder voorbehoud van de officiële publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad:

  • Het bedrag van de onkostenvergoeding wijzigt met terugwerkende kracht. Zo zal de onkostenvergoeding voor de periode van maart 2022 tot en met juni 2022 0,4020 euro/km bedragen.
  • Het bedrag van de onkostenvergoeding zal nu per kwartaal geïndexeerd worden, in plaats van een keer per jaar. Zo wil de regering sneller inspelen op de stijgende brandstofprijzen.

Ben je verplicht je onkostenvergoeding te verhogen?

Neen, je bent niet verplicht om je onkostenvergoeding mee te verhogen naar 0.4020 euro per kilometer. Dit bedrag is een maximumbedrag. Je kiest zelf als werkgever hoeveel je wilt betalen. Let wel, de regering moedigt wel aan om de maximale kilometervergoeding aan jouw werknemers uit te betalen. Zo voorziet de regering een compensatie in de vorm van een belastingkrediet, om zo jouw bijkomende kosten te compenseren.

Wanneer treden de steunmaatregelen in werking?

De wijzigingen zijn voorzien om in te gaan met terugwerkende kracht en dit vanaf 1 maart 2022. Vanaf 1 juli 2022 zal de indexatie van de onkostenvergoeding op kwartaalbasis gebeuren. Let op, deze steunmaatregelen zijn nog onder voorbehoud. De wet is pas definitief eens die ook in het Belgisch Staatsblad verschijnt. We raden je daarom dus aan om nog even te wachten met het doorvoeren van wijzigingen.