My Liantis

Personeelsbeleid 08 juni 2020

Tijdelijke werkloosheid door corona: geen invloed op vakantie en vakantiegeld

Was je medewerker door de coronacrisis tijdelijk werkloos? Dan zal dit geen invloed hebben op de berekening van zijn vakantiedagen en -geld in 2021, zo besliste de overheid. Opgelet: de nieuwe maatregel geldt enkel voor tijdelijke werkloosheidsdagen in de periode tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2020.

Vakantie

In de privésector bouwt een werknemer zijn recht op vakantie op tijdens het voorbije kalenderjaar (het ‘vakantiedienstjaar’). Het aantal betaalde vakantiedagen dat hij in 2021 mag opnemen, hangt dus af van de geleverde prestaties en gelijkgestelde inactiviteitsdagen in 2020.

Normaal gezien geldt tijdelijke werkloosheid niet als een gelijkstelde inactiviteitsdag. Met andere woorden: iemand die lange tijd tijdelijk werkloos was, zal het jaar erop normaal gezien minder vakantie hebben.

Uitzondering tijdens coronacrisis

De overheid heeft nu beslist dat tijdelijke werkloosheidsdagen die je medewerker moest nemen door de coronacrisis tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2020 zullen gelden als gelijkgestelde inactiviteitsdagen. Als je medewerker in die periode tijdelijk werkloos was, zal dat dus geen effect hebben op zijn vakantiedagen en -geld in 2021. 

Het is nog niet duidelijk wat deze beslissing zal kosten. Bovendien is het ook nog onduidelijk of de werkgevers of de overheid deze steunmaatregel zullen moeten financieren.

Aanpassing op komst?

Hoewel de nieuwe wet nog maar gepubliceerd is, ligt er al een voorstel op tafel om hem te wijzingen. Zo zou de gelijkstelling enkel gelden als de werknemer op het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe aanpassing nog steeds in dienst is. 

We houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.