My Liantis

Personeelsbeleid 22 maart 2022

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona: toch verlenging vereenvoudigde procedure

Op de valreep heeft de federale regering toch beslist om de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona opnieuw te verlengen én zelfs uit te breiden tot en met 30 juni 2022. Bovenop deze verlenging overmacht corona kan je de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ook toepassen naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Je kan hier zelfs al gebruik van maken vóór 1 april 2022.

Wanneer kan je een beroep doen op de vereenvoudigde procedure?

Je kan voor onderstaande situaties de vereenvoudigde procedure toepassen:

  • In situaties gerelateerd aan corona.
  • In situaties gerelateerd aan de oorlog in Oekraïne (bijvoorbeeld: wegvallen van een deel van de afzetmarkt)
  • Wanneer werknemers niet ziek zijn maar toch thuis moeten blijven omdat zij in quarantaine zitten.
  • Wanneer werknemers niet kunnen werken door opvang van een kind omdat bijvoorbeeld de crèche, de school of het opvangcentrum voor personen met een handicap gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 
  • In het geval dat werknemers niet kunnen werken door opvang van een kind omdat het kind in quarantaine zit.

Duidelijke link

Om gebruik te kunnen maken van de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid moet er altijd een gegronde reden zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt moet kunnen worden aan ofwel de coronacrisis, ofwel de oorlog in Oekraïne. Het is dus belangrijk dat je ieder moment kan aantonen aan de RVA waarom je deze vereenvoudigde procedure toepast.

Als er geen duidelijke link is met bovenstaande situaties, dan moet je gebruik maken van de gewone regels van economische werkloosheid. 

Eenvoudige procedure

De versoepelde regels blijven nog steeds dezelfde. Dit betekent dat:

  • je geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
  • je geen melding moet doen van de eerste effectieve werkloosheidsdag;
  • je geen C3.2a kaarten moet afleveren;
  • je niets moet invullen in het validatieboek.

Het enige dat je moet doen, is maandelijks de looncode werkloosheid overmacht (0655) of werkloosheid oorlog in Oekraïne (0662) doorgeven via je sociaal secretariaat. Op basis van de loonberekening doen zij dan een aangifte bij de RVA.

Je moet uiteraard je werknemers op voorhand blijven informeren over de periode waarin ze tijdelijk werkloos worden gesteld.

Werkloosheidsuitkering

Je werknemers hebben recht op een werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70% van het gemiddelde begrensde loon en daarbovenop hebben ze recht op een supplement van 5,98 euro per dag.

Voor meer vragen over de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid, kan je steeds bij ons terecht.