My Liantis

Personeelsbeleid 24 september 2021

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona en crisis-overbruggingsrecht verlengd tot 31 december 2021

Het is eindelijk officieel! De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona te verlengen tot 31 december 2021. Ook het crisis-overbruggingsrecht blijft bestaan tot einde van dit jaar, maar de voorwaarden verstrengen. 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Je kan een beroep doen op deze procedure als de werkloosheid gelinkt is aan de coronacrisis.

De versoepelde regels blijven dezelfde. Dit betekent dat:

  • je geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
  • je geen melding moet doen van de eerste effectieve werkloosheidsdag;
  • je geen C3.2a kaarten moet afleveren;
  • je niets moet invullen in het validatieboek.

Het enige dat je moet doen, is maandelijks de looncode werkloosheid overmacht (0655) doorgeven via My Liantis. Op basis van de loonberekening doet Liantis dan een aangifte bij de (RVA).

Je moet uiteraard je werknemers op voorhand blijven informeren over de periode waarin ze tijdelijk werkloos worden gesteld.

Crisis-overbruggingsrecht verlengd onder aangescherpte voorwaarden

Dat het crisis-overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maanden oktober, november en december 2021 is zeker, maar de overheid moet de concrete details nog definitief bevestigen.

Er wordt alleszins geen dubbel crisis-overbruggingsrecht meer voorzien. De enkelvoudige uitkering voor zelfstandigen met een ernstig omzetverlies wordt wel verlengd. Let wel, vanaf oktober 2021 moet je een omzetdaling van 65% aantonen in plaats van 40% om een uitkering te kunnen genieten.

Verder wordt het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine of zorg voor een kind verlengd. Daaraan verandert niets.