Tijdelijke werkloosheid voor bedienden: nieuwe spelregels vanaf september

Naar aanleiding van de coronacrisis werd de procedure om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor bedienden heel wat versoepeld. Op 1 september 2020 verandert dat weliswaar en geldt een ander scenario naargelang jouw specifieke situatie.

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 12 augustus 2020
Stroomdiagram tijdelijke werkloosheid

Situatie 1: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft mogelijk

Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel de zwaarst getroffen ondernemingen en sectoren nog een beroep doen op de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Concreet gaat het om:

Tip: Vraag aan je klantenadviseur of je hieraan voldoet!

Situatie 2: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is niet meer mogelijk

Behoor je niet tot de zwaarst getroffen sectoren, dan kan je vanaf 1 september 2020 gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor jouw bedienden.

Er zijn dan drie mogelijkheden.

 1. Is jouw onderneming al erkend als onderneming in moeilijkheden én kan je terugvallen op een geldige cao die of een ondernemingsplan dat de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid om economische redenen voorziet? Dan volstaat het dat je tijdig (minstens zeven dagen op voorhand) een elektronische mededeling schorsing bedienden verstuurt naar de RVA.

  De maximumduur is wel beperkt: tot 16 weken bij een volledige schorsing en tot 26 weken bij een gedeeltelijke schorsing per kalenderjaar.

 2. Kan je minstens 10% omzet- of productiedaling aantonen in het kwartaal vóór je aanvraag in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019? Dan kan je tot 31 december 2020 gebruikmaken van een versoepelde corona-overgangsregeling voor economische werkloosheid.

  De overgangsregeling houdt het volgende in: een vereenvoudigde aanvraag, een verlenging van de maximumduur tot 24 weken bij een volledige schorsing en tot 34 weken bij een gedeeltelijke schorsing, en een vormingsverplichting.

  Om een beroep te kunnen doen op de overgangsregeling moet je kunnen terugvallen op:
  - een sectorale cao,
  - een ondernemings-cao,
  - een ondernemingsplan,
  - of de NAR-cao nr. 148 (geldig van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021).
  Je zal niet alleen je omzetdaling moeten bewijzen, maar ook dat je de betrokken bedienden twee vormingsdagen per maand aanbiedt.

 3. Is geen van de hierboven vernoemde situaties op jou van toepassing? Dan kan je nog altijd terugvallen op de klassieke procedure van tijdelijke economische werkloosheid.

  Ook in dat geval moet je wel kunnen terugvallen op:
  - een sectorale cao,
  - een ondernemings-cao,
  - een ondernemingsplan,
  - of de NAR-cao nr. 148 (geldig van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021).

En hoe zit dat met arbeiders?

Ook voor je arbeiders kan je de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen als je voldoet aan de voorwaarden van zwaarst getroffen sector of onderneming (zie hierboven).

Komt je onderneming niet in aanmerking voor de vereenvoudigde procedure? Dan kan je een beroep doen op de klassieke procedure van tijdelijke economische werkloosheid. Bovendien wordt de wettelijke maximumduur van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ook in het klassieke stelsel tijdelijk verhoogd.

Vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2020:

 • kan een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst voor een periode van acht weken in plaats van vier.
 • kan een gedeeltelijke schorsing voor maximaal achttien weken in plaats van drie maanden.

Is de maximumduur bereikt? Dan moet je gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van voltijdse arbeid opnieuw invoeren, vooraleer er een nieuwe volledige schorsing of regeling van gedeeltelijke arbeid kan ingaan.

Opgelet: als er bestaande sectorale bepalingen zijn, mag je het meest voordelige toepassen met betrekking tot de duurtijd.

Laat je helpen door Liantis!

Zit je met vragen? Neem contact op met jouw vertrouwde klantenadviseur. Hij bekijkt met jou welke situatie van toepassing is en helpt je alles efficiënt te regelen.