UBO-register: de FOD Financiën drijft de controles op en sanctioneert

Alle vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen en fiducieën zijn sinds 2020 verplicht hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register te registreren. Drie jaar later zijn er nog steeds registratieplichtigen die niet voldoen aan de eisen. Vooral vzw’s hinken achterop: een op de drie vzw’s voldeed nog niet aan deze verplichting.

De FOD Financiën heeft een grens aan geduld en laat dit zien door boetes op te leggen aan de bedrijven die hierbij betrokken zijn.

2 minuten leestijd Ondernemen 14 februari 2022

Toevoegen van bewijsstukken

Maar met de registratie op zich is de kous niet af. Er moeten ook bewijsstukken bij de registratie worden toegevoegd die de juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte informatie over een uiteindelijke begunstigde aantonen. Bewijsstukken zijn onder andere een kopie van het aandelenregister, de statuten, een notariële akte of een aandeelhoudersovereenkomst.

Ook de deadline voor het toevoegen van de bewijsstukken is verstreken en als je niet aan deze informatieplicht voldeed, kan je op termijn een boete verwachten.

Wat als er (n)iets wijzigt?

Het UBO-register is geen statisch gegeven. Wanneer er wijzigingen zijn in de uiteindelijke begunstigden, moet je de registratie binnen een maand aanpassen. Als er geen wijzigingen zijn, moet je de registratie jaarlijks bevestigen.

Zorg ervoor dat je het UBO-register jaarlijks controleert als je je bedrijf hebt geregistreerd en hierbij steeds de benodigde documenten toevoegt.

In orde stellen

Als je administratieve boetes wil vermijden, is het dus zeer belangrijk om na te kijken of alles goed geregistreerd staat. Dat kan via de website van de FOD Financiën.

Bijkomende vragen?

Heb je nog meer vragen over het UBO-register? Vraag advies bij je boekhouder of accountant of raadpleeg de website van de FOD Financiën. Naast heel wat belangrijke informatie vind je er ook een uitgebreide FAQ en praktische handleidingen.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...