My Liantis

Persbericht 02 juni 2021

UGent en Liantis starten leerstoel Welzijn op het Werk

Werkgevers zijn steeds meer bezig met welzijn en geluk op het werk, maar heel vaak zien ze dat nog als een kost en niet als een investering. Daar willen hr-dienstengroep Liantis en de Universiteit Gent verandering in brengen via de leerstoel ‘Welzijn op het werk’. Hierin willen ze de komende drie jaar aantonen dat een welzijnsbeleid loont en duidelijkheid scheppen welke combinaties van maatregelen op de werkvloer de meeste impact hebben. “Na de overlevingsmodus waar nog vele ondernemers in zitten, komt er een periode waar ondernemingen opnieuw willen schitteren. Welzijn op het werk is daarbij een essentiële factor, als je maar de juiste keuzes maakt. En daar willen we met deze leerstoel bij helpen”, vertelt Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder bij Liantis.

Eén plus één is drie

Dat inzetten op welzijn met bijvoorbeeld coaching rond ergonomie, sessies rondom burn-outpreventie of bewegingstrainingen een impact heeft, is al uitgebreid wetenschappelijk aangetoond. “Maar welke invloed deze interventies op elkaar hebben en of een combinatie van bepaalde interventies een nòg grotere impact creëren: daar is nog weinig onderzoek naar gebeurd”, vertelt Lieven Annemans, professor Gezondheids- en welzijnseconomie en promotor van de leerstoel.

Het is voor veel werkgevers vaak moeilijk om de Return On Investment (ROI) te zien van investeringen in welzijn op het werk. Dat willen we voor hen scherpstellen. Bovendien weten we uit onze dagelijkse praktijk dat 1+1 in de preventie vaak 3 is”, vult Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder van hr-dienstengroep Liantis, aan. “Als je inzet op psychosociaal welzijn, heeft dit ook een impact op ergonomie bijvoorbeeld. Dat zien we ook uit eerder hypothese-genererend onderzoek op kleine schaal. Maar dat willen we nu zwart op wit aantonen via onderzoek in de praktijk.”

Onderzoek op meerdere niveaus

“Het is de bedoeling om welzijnsinterventies, onder meer rond fysieke en psychische gezondheid, bedrijfsklimaat, communicatie, leiderschap, mogelijkheden tot zelfontplooiing, ergonomie… toe te passen in bedrijven van verschillende groottes. Dat zullen we doen op verschillende niveaus: van de individuele medewerker, over het team en de leidinggevende tot op het niveau van de organisatie. We zullen de effecten van die interventies na 12 maanden meten én we zullen ook vergelijken met bedrijven waarin de interventies initieel nog niet plaatsvonden”, licht professor Lieven Annemans toe.

Suggestiemenu voor bedrijven

Het onderzoek zal in totaal 3 jaar duren en kadert binnen UGent@work, een initiatief waarin interdisciplinair naar welzijn op het werk wordt gekeken. Onderzoekers van de UGent en Liantis zullen samen het wetenschappelijk kader van de leerstoel vormgeven, terwijl de praktijkonderzoeken zullen gebeuren door Liantis-experts.

“Als resultaat willen we graag, meer dan een gewone menukaart, een suggestiemenu van ‘gouden welzijnscombinaties’ aanreiken aan werkgevers in dit land zodat ze kunnen zien: dit werkt het best voor hun situatie”, vertelt Lieven Annemans. Philip Van Eeckhoute van Liantis vult aan: “vanuit Liantis vinden we het belangrijk dat de resultaten bruikbaar zijn voor elke werkgever die bewust inzet op preventie en welzijn. Bovendien willen we met de resultaten ook ons maatschappelijk steentje bijdragen om het werkgeluk in ons land te verhogen.”

Philip Van Eeckhoute

Van overleven naar schitteren

Volgens Philip Van Eeckhoute van Liantis is het meer dan ooit nodig om in te zetten op welzijn op het werk. “De coronacrisis was - en is - een moeilijke tijd voor veel werkgevers en werknemers. Veel mensen vallen uit, en we zien zowel bij werknemers als bij werkgevers dat de psychosociale problemen zoals stress en burn-outs pieken. Bedrijven zijn de voorbije maanden ook echt in overlevingsmodus gegaan. Maar nu we stilaan opnieuw naar betere economische tijden gaan, willen die ondernemingen opnieuw schitteren. Ze willen opnieuw groeien. Wij willen hen hierin bijstaan om het beste uit zichzelf, hun medewerkers en hun onderneming te halen door aan te tonen dat het loont om in te zetten op welzijn én te zorgen dat ze goede keuzes maken. Dat willen we met deze leerstoel op een wetenschappelijke en onderbouwde manier doen”, besluit Philip Van Eeckhoute.