My Liantis

Personeelsbeleid 08 juni 2023

Uitbreiding klein verlet bij langdurige pleegzorg

Sinds 25 mei 2023 is het klein verlet in geval van langdurige pleegzorg uitgebreid. De familiebanden met het pleegkind worden gelijkgesteld aan de familiebanden met het eigen kind voor bepaalde gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet. Zo wordt het pleegkind gelijkgesteld met het kind, de pleegmoeder met de moeder, de pleegvader met de vader, enzovoort.

Wat betekent ‘langdurige pleegzorg’?

Langdurige pleegzorg is pleegzorg waar het van bij het begin duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder(s) zal verblijven. De attestering hiervan gebeurt door de bevoegde pleegzorgdiensten binnen de drie gemeenschappen.

Wat verandert er?

De uitbreiding geldt voor volgende soorten klein verlet: 

Klein verlet overlijden 

  • Bij het overlijden van de echtgeno(o)te of van de samenwonende partner, van een kind van de werknemer of zijn of haar echtgeno(o)te of samenwonende partner. 

  • Bij het overlijden van de (schoon)vader, stiefmoeder, (schoon)moeder, stiefvader van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)te of samenwonende partner. 

Het overlijden doet zich voor: 

  • ofwel tijdens een plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg, 

  • of na afloop van een plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg. 

Andere soorten klein verlet 

De uitbreiding geldt ook in volgende gevallen, maar wel met een bijkomende voorwaarde.  

De gebeurtenis moet zich ofwel voordoen tijdens een plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg, of na afloop van een plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg waarbij het pleegkind voor een onafgebroken periode van drie jaar op permanente en affectieve wijze deel uitmaakt van het pleeggezin. 

  • Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e), van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer. 

  • Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e), van een broer, zus, schoonbroer of schoonzus van de werknemer. 

  • Bij het overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die bij de werknemer inwoont. 

  • Bij het overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij de werknemer inwoont. 

  • Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e). 

  • Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd.  

De uitbreiding klein verlet in geval van langdurige pleegzorg is van toepassing op al deze gebeurtenissen die zich vanaf 25 mei 2023 voordoen. 

Vragen? 

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.