My Liantis

Verloning personeel 07 juni 2021

Uitbreiding regelgeving verenigingswerk op komst

De ministerraad heeft een wetsontwerp en een ontwerp van een KB goedgekeurd dat de regelgeving rond het verenigingswerk op twee vlakken zou wijzigen. Het toepassingsgebied zou worden uitgebreid naar een deel van de socioculturele sector en het maandelijks grensbedrag zou voor een aantal categorieën van verenigingswerkers verhogen.

Uitbreiding regelgeving verenigingswerk op komst

De ministerraad heeft een wetsontwerp en een ontwerp van een KB goedgekeurd dat de regelgeving rond het verenigingswerk op twee vlakken zou wijzigen. Het toepassingsgebied zou worden uitgebreid naar een deel van de socioculturele sector en het maandelijks grensbedrag zou voor een aantal categorieën van verenigingswerkers verhogen.

Wat betekent het concreet?

Concreet zou de regelgeving worden uitgebreid naar volgende categorieën:

  • een artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
  • een verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunst-educatieve en kunstsector.

Het gaat om een tijdelijke oplossing in afwachting van het definitieve kader dat zal worden uitgewerkt.

 

Verhoging grensbedrag

Het ontwerp van het KB laat de mogelijkheid toe om de grens voor de maandelijkse vergoeding te verhogen voor de volgende categorieën:

  • een animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt.
  • een sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Het maandelijks grensbedrag zou voor de bovenstaande categorieën worden verhoogd naar 1.065 euro per maand. De verhoging zou enkel mogelijk zijn in het derde kwartaal, omdat de activiteiten in bepaalde seizoenen plaatsvinden en onderhevig zijn aan activiteitspieken. De maximale toegestane jaargrens van 6.390 euro blijft dezelfde.

Het Koninklijk Besluit is nog niet ondertekend. Maar gezien er een politiek akkoord over is, zal de online dienst vanaf begin juni worden aangepast, zodat er voor prestaties die aanvangen vanaf 1 juli 2021 aangiften met het verhoogde bedrag kunnen gebeuren.

De veranderingen zijn nog niet definitief. Zodra de regelgeving definitief is, informeren we je verder.