My Liantis

Sociaal statuut 05 mei 2021

Verhogingen op je vennootschapsbijdrage van 2020? Vraag een kwijtschelding aan

Heb je een vennootschap? Dan moet je deze aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen. Die bedraagt 347,50 euro of 868 euro. Het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar bepaalt welke bijdrage verschuldigd is.

Verhoging wegens laattijdige betaling

Zag je geen mogelijkheid om de vennootschapsbijdrage tijdig te betalen vóór de uiterste betaaldatum eind december 2020? Dan wordt er vanaf 1 januari 2021 een verhoging van 1% aangerekend voor elke maand dat de bijdrage onbetaald bleef.

Kwijtschelding aanvragen

Wil je een kwijtschelding van de verhogingen aanvragen? Bezorg dan dit aanvraagformulier aan je klantenadviseur. Hij/zij bezorgt het op zijn beurt aan het Rijkinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), dat beslist over jouw aanvraag. Opgelet, een aanvraag is enkel mogelijk nadat de vennootschapsbijdrage volledig betaald is, de verhogingen zelf hoeven niet betaald te zijn.

Coronacrisis als motivatie

Werd je vennootschap hard getroffen door de coronacrisis en is dat de reden waarom je de vennootschapsbijdrage niet kon vereffenen? Kijk dan hieronder na of je vennootschap aan één van de beschreven situaties beantwoordt. Is dit het geval, dan kan je op je aanvraagformulier deze situatie als motivatie gebruiken, zo heb je een grotere kans dat je aanvraag wordt goedgekeurd. Let op, hiervoor moet je de vennootschapsbijdrage van 2020 wel vóór 31 augustus 2021 betaald hebben.

 1. Je vennootschap is actief in een sector die ofwel nog steeds door de crisis getroffen wordt ofwel tijdens de tweede sluitingsperiode van 2020 verplicht moest sluiten.

  Geef je deze situatie op als motivatie, dan zal er nagekeken worden of je vennootschap wel degelijk actief is in één van de betrokken sectoren:

  Horeca, Wellness, Discotheken, Beheer van receptiezalen, Culturele sector, Toeristische gidsen, Evenementensector, Geluidstechnici, lichttechnici, DJ, podia, Foorkramers, Nachtwinkels, Casino's, Pretparken, Binnenspeeltuinen, Bowling, Zwembaden, Bioscopen, Drankenhandels, Taxi’s, Reisbureaus, Georganiseerde autocarbedrijven, Vastgoedmakelaars, Dierentuinen en dierenparken, niet-medische contactberoepen, "Niet essentiële" detailhandel, Fitnesszalen, Carwash, Dierenkapsalon, Zonnebankcentra.

 2. Je vennootschap behoort niet tot één van de opgesomde sectoren, maar je kan in 2020 een omzetdaling van 25% aantonen, in vergelijking met 2019.

  Geef je deze situatie op als motivatie, dan voeg je een bewijsstuk bij om de omzetdaling aan te tonen.

 3. Je vennootschap behoort niet tot één van de opgesomde sectoren, je kan ook geen omzetdaling van 25% aantonen, maar je hebt aan de hand van een afbetalingsplan (toegekend door je klantenadviseur) de vennootschapsbijdrage volledig vereffend op 31/8/2021.

  Geef je deze situatie op als motivatie, dan zal er nagekeken worden of je het toegekende afbetalingsplan stipt hebt nageleefd.

Andere motivatie

Je vennootschap bevindt zich in geen enkele van de bovenstaande situaties. Toch kun jij ook een kwijtschelding aanvragen. Het is in dat geval zeer belangrijk om goed en uitgebreid te motiveren waarom je de vennootschapsbijdrage te laat betaalde. Enkel indien duidelijk is dat je laattijdige betaling te wijten is aan "overmacht" of aan een situatie die als “behartigenswaardig” wordt gekwalificeerd, zal het RSVZ de verhogingen kwijtschelden. Niet zeker wat bedoeld wordt met ‘overmacht’ of ‘behartigenswaardig’? We kunnen je deze tips meegeven:

 • Aanhalen dat je de bijdrage vergeten te betalen bent, is geen goede motivatie. Een probleem met de postbedeling is ook geen geldig argument. De kwijtschelding zal geweigerd worden.
 • Allerlei onverwachte gebeurtenissen die tot een laattijdige betaling leidden, kunnen aanvaard worden (bijvoorbeeld na een ongeval waardoor je niet thuis kon zijn).
 • Situaties waaruit blijkt dat je het moeilijk hebt, bijvoorbeeld na een faillissement of wanneer je steun krijgt van het OCMW, bij ziekte … kunnen ook als reden voor kwijtschelding aanvaard worden.

Deze voorbeelden vormen echter geen garantie. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld door het RSVZ. Vind je dat een weigering onterecht is, dan kun je een tweede aanvraag indienen waar je extra bewijs aan toevoegt of waarin je je situatie beter uitlegt.