My Liantis

Sociaal statuut 23 april 2020

Betalingsuitstel voor de vennootschapsbijdrage van 2020

Heb je een vennootschap? Dan moet je deze aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen. Die bedraagt 347,50 euro of 868 euro. Het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar bepaalt welke bijdrage verschuldigd is.

Vennootschapsbijdrage 2020

Bijdrage Balanstotaal (2018)
347,50 euro Kleiner of gelijk aan 702.954,47 euro
868 euro Groter dan 702.954,47 euro

 

Uitstel van deadline n.a.v. de coronacrisis

Normaal moet de vennootschapsbijdrage ieder jaar uiterlijk op 30 juni betaald zijn aan het sociaal verzekeringsfonds. Naar aanleiding van de coronacrisis wordt de deadline echter uitgesteld: vennootschappen hebben tot uiterlijk 31 oktober 2020 de tijd om de vennootschapsbijdrage te betalen.

Een aanvraag tot betalingsuitstel is niet nodig

De uitnodigingen tot betaling zullen pas in september 2020 worden verstuurd.

Wordt de vennootschap opgericht in augustus 2020 of later?

Dan geldt een nog latere betalingsdatum. Nieuwe vennootschappen moeten namelijk binnen de drie maanden na oprichting betalen (is de vennootschap bijvoorbeeld opgericht in augustus, dan is de uiterste betaaldatum 30 november 2020, namelijk tot drie maanden na maand van oprichting).