My Liantis

Sociaal statuut 06 november 2020

Betalingsuitstel voor de vennootschapsbijdrage van 2020

Heb je een vennootschap? Dan moet je deze aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen. Die bedraagt 347,50 euro of 868 euro. Het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar bepaalt welke bijdrage verschuldigd is.

Vennootschapsbijdrage 2020

Bijdrage Balanstotaal (2018)
347,50 euro Kleiner of gelijk aan 702.954,47 euro
868 euro Groter dan 702.954,47 euro

 

Uitstel van deadline n.a.v. de coronacrisis

Normaal moet de vennootschapsbijdrage ieder jaar uiterlijk op 30 juni betaald zijn aan het sociaal verzekeringsfonds. Naar aanleiding van de coronacrisis werd de deadline eerder al uitgesteld naar 31 oktober 2020, maar de regering besliste begin november om dit uitstel te verlengen tot het einde van 2020. Vennootschappen hebben tot uiterlijk 31 december 2020 de tijd om de vennootschapsbijdrage te betalen.

Is je vennootschap opgericht in oktober 2020 of later?

Dan geldt een nog latere betalingsdatum. Nieuwe vennootschappen krijgen namelijk drie maanden om de vennootschapsbijdrage te betalen. Wanneer de vennootschap bijvoorbeeld opgericht werd in oktober 2020, dan is de uiterste betaaldatum 31 januari 2021.