[UPDATE] Ontdek welke corona-steunmaatregelen er voor jou zijn als werkgever

De federale regering lanceerde heel wat steunmaatregelen, die werkgevers moeten helpen om de coronacrisis zo goed mogelijk te overbruggen. Ben je het overzicht kwijt en twijfel je op welke steun jij recht hebt? Wij zetten het voor jou op een rij.

3 minuten leestijd Welzijn op het werk 19 februari 2021

Eenvoudige procedure tijdelijke werkloosheid opnieuw mogelijk

Als werkgever kan je voor jouw medewerkers opnieuw gebruikmaken van de vereenvoudigde aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona), nu ze opnieuw zonder werk vallen. De vereenvoudigde aanvraagprocedure werd nu verlengd tot 30 juni 2021.

Eerst enkel voor hard getroffen sectoren…

Als werkgever kon je ongeacht  de reden (gebrek aan werk of overmacht) op een eenvoudige manier tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis inroepen voor je medewerkers. Dat was mogelijk tot en met 31 augustus 2020. Enkel voor hard getroffen ondernemingen en sectoren – zoals de horeca – bleef het mogelijk tot en met 31 december 2020.

… nu opnieuw voor alle werkgevers

De regering heeft beslist dat alle werkgevers die worden getroffen door de coronacrisis opnieuw op een eenvoudige manier tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen inroepen voor hun medewerkers.

Dankzij de versoepelde procedure hoef je als werkgever geen mededelingen ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ of ‘economische redenen’ meer te versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De enige formaliteit die je hoeft te vervullen, is maandelijks aan je sociaal secretariaat doorgeven voor welke dagen en voor welke medewerkers je tijdelijke werkloosheid hebt toegepast.

Lees meer over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.   

Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdragen derde kwartaal 2020

Deze vrijstelling geldt niet alleen voor verplicht gesloten sectoren (horeca, evenementen, niet-essentiële winkels, ...), ook de leveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruikmaken van deze maatregel. Tenminste als ze een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen (de referteperiode is nog niet duidelijk).

De vrijstelling bestaat uit een regeling waarbij de RSZ de betaalde bijdragen (mits specifieke beperkingen) compenseert. Per onderneming geldt er een plafond voor het totale bedrag van de vrijstelling.

De RSZ voorzag hiervoor een toepassing waarmee je als werkgever kon nagaan of je in aanmerking kwam. De vrijstelling kon uiterlijk tot 15 februari 2021 worden aangevraagd.

De vrijstelling zelf aanvragen kan (op dit moment) niet. Kom je in aanmerking, dan krijg je een individueel bericht over het bedrag van de compensatie en hoe die verrekend zal worden.

Tussenkomst in financiering vakantiegeld

De regering zal ook tussenkomen in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. Op die manier dragen niet enkel de werkgevers de kost van de gelijkstelling van deze werkloosheid met gewerkte dagen in de vakantiegeldberekening. Er zal wel een plafond gelden op deze tussenkomst.

Kom je in aanmerking, dan krijg je een individueel bericht over het bedrag van de compensatie en hoe die verrekend zal worden.

Afschaffing voorschotregeling bedrijfsvoorheffing in december 2021

Om werkgevers de nodige ademruimte te geven, wordt het decembervoorschot voor de bedrijfsvoorheffing afgeschaft en verrekend in het volgende boekjaar.

Vermindering RSZ-bijdragen in de eventsector

Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (inclusief culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale RSZ-bijdrage die werkgevers betalen voor hun werknemers verminderd. Over de modaliteiten wordt er nog overlegd. 

Relevante artikels

Lees zeker ook ...