My Liantis

Persbericht 03 maart 2021

Vaccinatieverlof: Liantis roept op snel werk te maken van wetgeving

Hr-dienstengroep Liantis vraagt snel duidelijkheid rond de wetgeving over het vaccinatieverlof. Want werkgevers vragen zich af wat ze moeten doen wanneer werknemers zich nu al laten vaccineren. “Het is bovendien onduidelijk of het vaccinatieverlof ook met terugwerkende kracht zal gelden”, beklemtoont Matthias Debruyckere van Liantis.

Vaccinatieverlof

Werknemers die zich laten vaccineren, zullen daarvoor vaccinatieverlof krijgen in 2021. Dat kondigde de overheid eerder al aan. Concreet mogen deze medewerkers dus van het werk afwezig zijn om naar een vaccinatiecentrum te trekken en daar hun vaccin te krijgen. Ondertussen zullen ze nog steeds loon doorbetaald krijgen.

Ondertussen keurde de ministerraad een voorontwerp goed, maar blijft het wachten op de parlementaire goedkeuring. “En dat staat voorlopig nog niet op de planning, omdat er eerst nog advies gevraagd werd aan de Raad van State”, vertelt Matthias Debruyckere, juridisch expert bij hr-dienstengroep Liantis.

Onduidelijkheid

In afwachting van de definitieve wet, heerst er wel onduidelijkheid, zo stellen ze vast bij hr-dienstengroep Liantis. “Werkgevers, die hun medewerkers nu of straks naar het vaccinatiecentrum zien trekken, vragen zich af wat ze nu het best doen om met alles in orde te zijn en de beste keuze te maken voor zichzelf en hun medewerkers”, verduidelijkt Matthias Debruyckere.

“Wij raden werkgevers momenteel aan om twee opties te overwegen. De eerste optie is dan dat werkgevers nu al hun’ eigen vaccinatieverlof’ toekennen, zonder dat het speciaal verlof al geregeld is. In dat geval laten ze dus hun medewerkers afwezig zijn van het werk, terwijl die personeelsleden hun loon behouden. Een tweede optie houdt in dat een werkgever voorlopig vraagt om toch een vorm van verlof op te nemen zoals wettelijk verlof, toegestane afwezigheid zonder loon, opnemen van inhaalrust voor overuren…”

In het voorlopige wetsvoorstel zit de modaliteit ‘terugwerkende kracht’ nog niet verwerkt. “Een werkgever die dus aan zijn medewerkers vraag om voorlopig – nu de wet er nog niet is – verlof op te nemen, loopt dus het risico dat hij later verplicht wordt om het opgenomen verlof administratief om te boeken. Als de wet er met terugwerkende kracht komt, heeft de werknemer immers het recht om te vragen dat het eerder opgenomen verlof, omgewisseld wordt in het vaccinatieverlof”, besluit Matthias Debruyckere van Liantis.