My Liantis

Personeelsbeleid 25 september 2020

Vakantierecht: verlenging gelijkstelling bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Werden jouw werknemers tijdelijk werkloos wegens overmacht door de coronacrisis? Dan worden hun dagen tijdelijke werkloosheid al zeker tot en met 31 augustus 2020 gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van hun jaarlijkse vakantie. De gelijkstelling gold oorspronkelijk van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, maar werd nu door de regering verlengd.

Verlenging tot eind dit jaar?

Mogelijk komt er nog een verlenging tot eind 2020. De sociale partners kwamen daarover half september tot een akkoord. Ze stellen daarvoor wel een voorwaarde: ze vragen aan de regering een financiële compensatie voor werkgevers in moeilijkheden.

De voorgestelde regeling hangt voor de sociale partners bovendien vast aan nog enkele andere corona-topics. Ze vragen aan de regering om het akkoord als één geheel te bekijken.

Concreet gaat het over:

  • Een verlenging van de bevriezing van de degressiviteit of geleidelijke daling van de werkloosheidsuitkering tot het einde van het jaar, op voorwaarde dat de federale en regionale regeringen sterk inzetten op opleidingen voor werkzoekenden en bijzondere aandacht geven aan de knelpuntberoepen.
  • Het corona-ouderschapsverlof wordt niet meegeteld voor de tewerkstellingsvoorwaarde van het gewone tijdskrediet.
  • De verlenging van de NAR-cao nr. 147 tot en met 31 december 2021. Door de NAR-cao kunnen ook ondernemingen die geen sectorale of ondernemings-cao hebben afgesloten, toch gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden. Bijkomend is voorzien dat de werkgever aan werknemers die tijdelijk werkloos worden, een supplement van 5,63 euro per dag betaalt.

Onder voorbehoud

De uitvoering van het sociale akkoord is nog niet zeker. De regering moet er nog mee akkoord gaan. Zodra we meer informatie hebben, brengen we je op de hoogte.