My Liantis

Verloning personeel 19 maart 2021

Vakbondsacties op maandag 29 maart 2021

Op 29 maart 2021 organiseren de twee grote vakbonden ACV en ABVV een interprofessionele stakings- en actiedag naar aanleiding van de vastgelopen onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA). Vooral de loonnorm die op tafel ligt - en voorziet dat de lonen de komende twee jaar maximaal 0,4 % mogen stijgen, bovenop de inflatie - moet het ontgelden.  

Mogen je medewerkers afwezig blijven? 

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je jou hier als werkgever dan ook niet tegen verzetten. Evenmin kan je eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging. 

Enkel in sommige sectoren, zoals in de non-profitsector, kan je personeel opvorderen om een minimale dienstverlening te verzekeren.

Hebben je medewerkers recht op loon? 

Medewerkers die gaan betogen, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond dan zal hij of zij van hen een stakingsvergoeding krijgen. Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen. 

Een medewerker die al het mogelijke doet om tijdig op het werk te raken, maar die door omstandigheden buiten zijn wil om, niet of niet tijdig op het werk of bedrijventerrein raakt heeft recht op gewaarborgd dagloon. Dat kan bijvoorbeeld door een niet te voorziene versperring van de openbare weg. 

Werkwilligen die daarentegen wel tijdig aan het bedrijf of bedrijventerrein aankomen, maar door de staking niet kunnen werken, hebben geen recht op loon. Dat kan bijvoorbeeld door een stakingspiket aan het bedrijf of bedrijventerrein. De RVA zal ook geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen toekennen voor de stakingsdag van 29 maart 2021 als de uitkeringen enkel voor deze dag aangevraagd worden.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten? 

Als slechts enkele van je medewerkers aan de betoging deelnemen – en dit dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je bedrijf – kan je een beroep doen op uitzendkrachten.

Als veel van je medewerkers ervoor kiezen om te gaan betogen – en dit dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf – kan je geen beroep doen op uitzendkrachten.  

Meer informatie? 

Heb je nog vragen over je rechten en plichten bij een staking? Lees dan het artikel ‘Staking: 10 vragen en antwoorden voor werkgevers’ of neem contact op met de medewerkers van Liantis sociaal secretariaat. Zij helpen je graag verder.