My Liantis

Verloning personeel 30 november 2021

Vakbondsacties op maandag 6 december 2021

Op 6 december 2021 organiseren het ABVV, het ACV en de ACLVB een nationale dag met een betoging in Brussel, acties en stakingen rond ‘het respecteren van de vakbondsrechten’ en ‘structurele maatregelen rond de garantie van de koopkracht van huishoudens (verlaging energierekening, behouden van automatische loonindexering, hervorming loonnormwet en reële loonsverhogingen). Deze dag wordt beschouwd als een stakingsdag.

Mogen je medewerkers afwezig blijven?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je jou hier als werkgever dan ook niet tegen verzetten.

Je kan ook niet eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de staking en/of andere acties. Enkel in sommige sectoren, zoals in de non-profitsector, kan je je medewerkers opvorderen om een minimale dienstverlening te verzekeren.

Hebben je medewerkers recht op loon?

Medewerkers die gaan betogen of het werk onderbreken, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond dan zal hij of zij van hen een stakingsvergoeding krijgen. Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen.

Een medewerker die al het mogelijke doet om tijdig op het werk te raken, maar die door omstandigheden, buiten zijn wil om, niet of niet tijdig op het werk of het bedrijfsterrein raakt, heeft recht op gewaarborgd dagloon. Dat kan bijvoorbeeld door een onvoorzienbare versperring van de openbare weg.

Werkwilligen die daarentegen wel tijdig aan het bedrijf of bedrijfsterrein aankomen, maar door de staking niet kunnen werken, hebben geen recht op loon.

De RVA zal ook geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen toekennen voor de stakingsdag van 6 december 2021 als de uitkeringen enkel voor deze dag aangevraagd worden.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten?

Als werkgever is het verboden om initiatieven te nemen die de staking kunnen ‘breken’. Je kan dus geen stakers/betogers/actievoerders vervangen door uitzendkrachten.

Als slechts enkele van je medewerkers aan de betoging/acties/staking deelnemen – en dit dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je bedrijf – kan je een beroep blijven doen op uitzendkrachten die al een tijd voor de aanvang van de actiedag bij jou zijn tewerkgesteld.

Als veel van je medewerkers ervoor kiezen om te staken – en dit dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf – kan je geen beroep doen op uitzendkrachten.