My Liantis

Personeelsbeleid 21 oktober 2020

Vakbondsacties in de Franse Gemeenschap non-profitsector vanaf 27 oktober

De non-profitsector van PC 319.02, 329.02 en 332 die afhankelijk is van de Franse Gemeenschap zal vanaf 27 oktober 2020 vakbondsacties organiseren. De drie grote vakbonden hebben daar een gemeenschappelijke stakingsaanzegging voor ingediend. Ze vinden dat de regering Jeholet tijdens het begrotingsconclaaf te weinig rekening heeft gehouden met het personeel van de non-profitsector. Ook de aanhoudende weigering tot overleg wordt op de korrel genomen.

Mogen jouw medewerkers afwezig blijven op een actiedag?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je je daar als werkgever dus niet tegen verzetten. Je kan ook niet eisen dat een medewerker aantoont dat hij effectief aan een betoging of actie heeft deelgenomen. 

In een aantal sectoren – waaronder PC 319.02 – kan je als werkgever wel personeel opvorderen om een minimale dienstverlening te verzekeren.

Hebben jouw medewerkers die actie voeren recht op loon?

Medewerkers die gaan betogen, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Zijn ze aangesloten bij een vakbond, dan kunnen ze wel een stakingsvergoeding ontvangen. Medewerkers die gewoon komen werken op een actiedag, moet je uiteraard wel betalen.

Doet een medewerker er alles aan om tijdig op het werk te raken? Maar zorgen omstandigheden buiten zijn wil om ervoor dat hij niet of te laat op het werk aankomt (denk aan een niet voorziene versperring van de openbare weg)? Dan heeft hij recht op gewaarborgd dagloon.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten?

Wanneer maar enkele medewerkers aan de betoging deelnemen – en dit dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen jouw bedrijf – kan je een beroep doen op uitzendkrachten.

Kiezen veel medewerkers ervoor om te gaan betogen – en heeft dit dus wel gevolgen voor de activiteit van jouw bedrijf – dan kan je geen beroep doen op uitzendkrachten.

Kan je personeel opvorderen om te komen werken?

De wet betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd stelt dat je als werkgever in sommige gevallen personeel kan opvorderen voor prestaties van algemeen belang (vb. ziekenhuis) of voor minimumprestaties. Dat zijn prestaties die nodig zijn om sommige dringende werken uit te voeren. Als werkgever kan je daar wel niet autonoom over beslissen. De mogelijkheid tot de opvordering van personeel moet worden genomen door het bevoegde paritair comité of door de bevoegde minister.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met jouw klantenadviseur.