My Liantis

Personeelsbeleid 19 april 2022

Vanaf 1 april 2022: verlaging van de bijzondere bijdrage van de sociale zekerheid

In het kader van de zogenaamde mini-taxshift heeft de regering beslist om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) geleidelijk aan te verlagen. In eerste instantie zullen werknemers met een laag en middeninkomen hiervan kunnen genieten. Het is de bedoeling dat de bijzondere bijdrage van de sociale zekerheid op termijn volledig afgeschaft wordt.

De BBSZ

De bijzondere bijdrage van de sociale zekerheid, oftewel de BBSZ, is eigenlijk een belasting waarbij de werkgever bij iedere loonberekening een extra bedrag moet inhouden. Op het einde van elk kwartaal wordt het totaal van deze inhoudingen doorgestort naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het bedrag van de BBSZ wordt pas definitief vastgesteld op het moment van de aanslag in het stadium van de eindbelasting.

Wat wijzigt er concreet?

De berekening houdt vanaf 1 april 2022 nog meer rekening met het aanslagstelsel van de werknemer. Het stelsel maakt een onderscheid tussen werknemers die individueel worden belast en zij die belast worden via een gemeenschappelijke aanslag. Onder werknemers met een gemeenschappelijke aanslag verstaan we gehuwde of wettelijk samenwonende werknemers.

Binnen de gemeenschappelijke aanslag onderscheiden we opnieuw twee categorieën: de echtgenoot met of zonder beroepsinkomsten.

Belangrijk: de echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) van een medewerker met slechts beperkte beroepsinkomsten in het kader van de BBSZ wordt beschouwd als iemand zonder beroepsinkomsten. Het netto grensbedrag van die beroepsinkomsten van de echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) bedraagt in 2022 240 euro per maand.

Op kwartaalbasis bedraagt de inhouding:

Bruto kwartaalloon

                              Gemeenschappelijke aanslag

               Individuele aanslag

            Echtgenoot met beroepsinkomsten           Echtgenoot zonder beroepsinkomsten
  < 3.285.29 euro                                                                                                                     0 euro

³ 3.285,29 euro en < 5.836,14 euro

15,45 euro per kwartaal van wie het aan te geven kwartaalloon valt in de schijf van ³ 3.285,29 euro en < 5.836,14 euro

                                                                             0 euro
³ 5.836,14 euro en £ 6.570,54 euro 5,90 % van het gedeelte van het maandloon dat 1.945,38 euro overschrijdt en in de schijf valt van > 1.945,38 euro en £ 2.190,18 euro én voor zover het aan te geven kwartaalloon binnen ³ 5.836,14 euro en £ 6.570,54 euro valt (met een minimum van 15,45 euro per kwartaal) 5,90 % van het gedeelte van het maandloon dat 1.945,38 euro overschrijdt en dat begrepen is in de schijf > 1.945,38 euro £ 2.190,18 euro en voor zover het aan te geven kwartaalloon in de schijf ³ 5.836,14 euro en £ 6.570,54 euro valt 4,22 % van het gedeelte van het maandloon dat 1.945,38 euro overschrijdt en dat in de schijf van > 1.945,38 euro en £ 2.190,18 euro valt en voor zover het aan te geven kwartaalloon begrepen is in de schijf ³ 5.836,14 euro en £ 6.570,54 euro
³ 6.570.55 euro en £ 11.211 euro 43,32 euro per kwartaal, verhoogd met 1,10 % van het gedeelte van het maandloon dat 2.190,18 euro overschrijdt voor zover het aan te geven kwartaalloon hoger dan 6.570,54 euro is (met een maximum van 154,92 euro per kwartaal) 43,32 euro per kwartaal, verhoogd met 1,10 % van het gedeelte van het maandloon dat 2.190,18 euro overschrijdt voor zover het aan te geven kwartaalloon hoger dan 6.570,54 euro is (met een maximum van 182,82 euro per kwartaal) 30,99 euro per kwartaal, verhoogd met 1,10 % van het gedeelte van het maandloon dat 2.190,18 euro overschrijdt en dat in de schijf van > 2.190,18 euro en £ 3.737 euro valt en voor zover het aan te geven kwartaalloon begrepen in de schijf > 6.570,54 euro en £ 11.211 euro
³ 11.211.01 euro en £ 12.300 euro 82,05 euro per kwartaal, verhoogd met 3,38 % van het gedeelte van het maandloon dat 3.737 euro overschrijdt en dat in de schijf  van > 3.737,00 euro en £ 4.100 euro valt en voor zover het aan te geven kwartaalloon begrepen is in de schijf > 11.211 euro en £ 12.300 euro
³12.300.01 euro en £ 18.116.46 euro 118,83 euro per kwartaal, verhoogd met 1,10 % van het gedeelte van het maandloon dat 4.100 euro overschrijdt en dat in de schijf van > 4.100 euro en £ 6.038,82 euro valt en voor zover het aan te geven kwartaalloon begrepen is in de schijf > 12.300 euro en £ 18.116,46 euro
  > 18.116.46 euro 182,82 euro per kwartaal voor zover het aan te geven kwartaalloon hoger dan 18.116,46 euro is

 

Wat zijn de gevolgen?

Door deze wijzigingen zullen bepaalde werknemers vanaf april een hoger nettoloon ontvangen. Dit zal niet van toepassing zijn voor alle werknemers omdat de overheid de vermindering van de BBSZ geleidelijk aan wil invoeren. In eerste instantie ligt de focus nu op de werknemers met een laag en middeninkomen.

Wat doet Liantis?

Het is belangrijk dat eventuele wijzigingen in de familiale situatie van de werknemers zo snel mogelijk doorgegeven worden. Liantis berekent volautomatisch de correcte BBSZ op basis van de werknemersgegevens.