My Liantis

Personeelsbeleid 15 mei 2023

Vanaf 1 juni 2023 koopkrachtpremie voor medewerkers winstgevende bedrijven

De loonnorm voor 2023 en 2024 ligt vast op 0%. Dat betekent dat de lonen niet mogen stijgen, tenzij het gaat over indexaties en baremieke verhogingen. Toch zijn er heel wat ondernemingen die in 2022 winst maakten. Die ondernemingen kunnen én willen vaak extra loon aan medewerkers toekennen, maar de loonnorm van 0% verhindert dat. 

Om hieraan tegemoet te komen, bereikte de regering in november 2022 een akkoord over het toekennen van een koopkrachtpremie in de vorm van consumptiecheques. Dit kan tot en met 31 december 2023 en de premie is geldig tot en met 31 december 2024.

Wie kan een koopkrachtpremie toekennen?

Ondernemingen die in het jaar 2022 ‘(uitzonderlijk) hoge winsten’ behaalden, kunnen een koopkrachtpremie toekennen: 

  • Bij hoge winst kan de medewerker consumptiecheques met een waarde van maximaal 500 euro krijgen. 

  • Bij uitzonderlijke hoge winst kan de medewerker consumptiecheques met een waarde van maximaal 750 euro krijgen. 

Hoe kan je de koopkrachtpremie toekennen?

Het koninklijk besluit wat betreft de koopkrachtpremie werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is dus definitief. Binnenkort wordt ook de wet gepubliceerd. Daarna zijn de sectoren nog aan zet. We raden daarom aan om eerst deze sectorale onderhandelingen en opgelegde voorwaarden af te wachten. 

De toekenning van de premie moet in een sectorale cao vastgelegd zijn. De cao moet twee definities bevatten: een definitie van hoge winst en een definitie van uitzonderlijk hoge winst. 

Wanneer deze sectorale cao er niet is, kan de koopkrachtpremie toegekend worden in een cao op ondernemingsvlak. Als werkgever moet je dan verantwoorden dat er tijdens de crisis in 2022 goede resultaten behaald werden. 

Wanneer er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming aanwezig is of wanneer het gaat om een personeelscategorie waarvoor er gewoonlijk geen ondernemingscao’s zijn, kan de toekenning ook door middel van een individuele overeenkomst. 

De koopkrachtpremie kan in elektronische of papieren vorm zijn. De vorm ervan wordt ook bij cao vastgelegd (sectoraal of op ondernemingsvlak) of bij een individuele overeenkomst. 

Fiscale en parafiscale vrijstelling

De koopkrachtpremie is volledig vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Het brutobedrag is dus gelijk aan het nettobedrag.

Als werkgever betaal je enkel een RSZ-bijdrage van 16,5% en is de premie bovendien volledig fiscaal aftrekbaar. 

Waar kunnen medewerkers de koopkrachtpremie besteden?

Omdat de koopkrachtpremie in de vorm van consumptiecheques wordt toegekend, kan dit enkel besteed worden

  • als betaalmiddel van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding,
  • voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (het zal gaan om dezelfde producten en diensten die je met ecocheques kan betalen).
     

Wat is de huidige stand van zaken?

Het KB omtrent de koopkrachtpremie is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Binnenkort wordt ook de wet gepubliceerd.

Vervolgens zijn de sectoren nog aan zet. Als werkgever wacht je best het resultaat van die sectoronderhandelingen af vooraleer je een koopkrachtpremie toekent.