My Liantis

Verloning personeel 07 februari 2023

Vanaf mei krijgt elke werknemer een fietsvergoeding

De algemene fietsvergoeding is een feit. Vanaf 1 mei 2023 ben je als werkgever verplicht om medewerkers die met de fiets naar het werk komen 0,27 euro per gefietste kilometer te betalen. De sociale partners sloten deze nieuwe cao op 24 januari in de Nationale Arbeidsraad (NAR). 

Wie heeft recht op de algemene fietsvergoeding?

Medewerkers die regelmatig met de fiets naar het werk gaan, hebben recht op deze fietsvergoeding. In de cao staat een voorbeeld om dit te verduidelijken: 

“Wanneer de werknemer zich ten minste één keer per week met de fiets van zijn woonplaats naar het werk begeeft, wordt dit beschouwd als een regelmatige verplaatsing. Hetzelfde geldt voor de werknemer die in de zomer met de fiets naar het werk komt.” 

Aan de werknemer die slechts occasioneel met de fiets komt, moet je geen vergoeding betalen.   

Vanaf wanneer moet je de algemene fietsvergoeding betalen? 

Vanaf 1 mei 2023 is het verplicht om de algemene fietsvergoeding te betalen. Tot die datum moet je alleen een fietsvergoeding betalen als een sectorale of ondernemings-cao dit verplicht.  

Tot 1 mei dit jaar kunnen sectoren en ondernemingen zelf nog een andere regeling via een cao voorzien. Dit kan dan bijvoorbeeld een lager bedrag zijn voor een langer traject. 

En hoeveel bedraagt de vergoeding? 

Het bedrag van de fietsvergoeding is vastgesteld op 0,27 euro per kilometer. Dit bedrag wijzigt jaarlijks volgens de evolutie van de indexcijfers. 

Bovendien is de gefietste afstand beperkt tot 20 kilometer per enkel traject. Je moet dus voor maximum 40 kilometer per dag een fietsvergoeding toekennen.  

Je betaalt de vergoeding samen met het gewone loon. 

Kan je als werkgever beroepen op een uitzonderingsregel? 

Ja, cao 164 is slechts een aanvullende regeling. Bestaat er op sectoraal of ondernemingsvlak al een specifieke vergoeding voor het woon-werkverkeer met de fiets, dan blijft deze regeling gewoon van toepassing. Dat betekent dat je deze vergoeding kan blijven betalen volgens de toepasselijke voorwaarden, ook als dat bedrag lager ligt. 

Welke formaliteiten breng je in orde? 

De medewerker vermeldt in een verklaring op eer het aantal gefietste kilometers voor het woon-werkverkeer en het aantal gefietste dagen in de maand. Je legt als werkgever zelf vast hoe vaak de verklaring nodig is en hoe je zal controleren of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.