VAPZ-premies 2022 niet fiscaal aftrekbaar bij betalingsuitstel sociale bijdragen

Betaalde je in 2022 premies voor het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ)? Dan zullen die enkel fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost als ook de sociale bijdragen van dit jaar volledig betaald zijn. Dat geldt ook als je een betalingsuitstel hebt gekregen.

2 minuten leestijd Accountancy en boekhouding 09 november 2022

Wat betekent dit concreet?

De premies die je als zelfstandige betaalt voor je vrij aanvullend pensioen (VAPZ) zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten indien je je sociale bijdragen op tijd betaalt. Betaal je je sociale bijdragen te laat, dan vervalt dit voordeel. In 2020 en 2021 werd op deze regel een uitzondering voorzien omwille van de coronacrisis. Toen werd er beslist om de aftrekbaarheid van de VAPZ-premies los te koppelen van de betalingsvoorwaarde voor de sociale bijdragen. Die tolerantie wordt nu dus niet doorgetrokken naar 2022.

Welke bijdragen moet je betalen om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies in 2022 te garanderen?

  • Alle wettelijk voorlopige bijdragen die je als zelfstandige in 2022 verschuldigd bent (met inbegrip van de regularisatiebijdragen die in 2022 vervallen).
  • Alle uitgestelde bijdragen van 2021 die je in 2022 moet betalen.
  • Alle uitgestelde bijdragen van 2020 die je in het kader van een met een afbetalingsplan betaalt. 

Enkel indien je bovenstaande bijdragen vóór 31 december 2022 hebt betaald, kan je als zelfstandige de in 2022 betaalde VAPZ-premies als beroepskosten gaan aftrekken.

Wat als ik in 2022 een betalingsuitstel van de sociale bijdragen heb aangevraagd?

Betaal de uitgestelde bijdragen nog vóór 31 december 2022 en dus niet op de uitgestelde betaaldatum in 2023. Alleen dan zal je je VAPZ-premies fiscaal kunnen aftrekken. 

Opgelet!

De vermelde bijdragen moeten uiterlijk op 31 december 2022 op de rekening van Liantis sociaal verzekeringsfonds staan. Hou er rekening mee dat het soms enkele werkdagen duurt vooraleer jouw betaling op de rekening van Liantis staat. Voer de betaling dus tijdig uit.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...