My Liantis

Personeelsbeleid 10 januari 2020

Verbrekingsvergoeding voor werknemers met tijdskrediet

Wanneer je als werkgever de arbeidsovereenkomst verbreekt met een medewerker, moet je een verbrekingsvergoeding betalen. Bij een medewerker die zijn loopbaan verminderde in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof, verschilt die vergoeding naargelang het gekozen verlofstelsel. Een recent arrest van het Grondwettelijk hof bevestigt die regelgeving.

Verbrekingsvergoeding

Wanneer je als werkgever de arbeidsovereenkomst wil verbreken met een medewerker, moet je met verschillende dingen rekening houden: de wettelijke opzegtermijnen, de motivatie, de verbrekingsvergoeding, ontslagbescherming van bepaalde medewerkers …

De berekening voor de opzegtermijn hangt af van de anciënniteit van de medewerker. Op basis van die opzegtermijn én het loon van de medewerker, kan je de verbrekingsvergoeding bepalen.

Tijdskrediet of ‘medische bijstand’

Werkt je werknemer deeltijds in het kader van tijdskrediet (zowel het systeem van landingsbanen of een van de systemen met een specifiek motief zoals zorg voor een kind jonger dan 8 jaar) of het thematisch verlof medische bijstand? Dan moet je de verbrekingsvergoeding berekenen op basis van het deeltijds loon dat je medewerker krijgt.

Ouderschapsverlof of ‘palliatieve zorgen’

Verminderde je werknemer zijn loopbaan in het kader van ouderschapsverlof of het thematisch verlof palliatieve zorgen? Dan moet je de verbrekingsvergoeding berekenen op basis van het loon dat je medewerker zou krijgen als hij het verlof niet nam.

Grondwettelijk hof

Hoewel het ouderschapsverlof heel erg in de buurt komt van het tijdskrediet zorg voor een kind jonger dan 8 jaar, bestaat er dus een verschil tussen de verbrekingsvergoeding die je krijgt in beide gevallen. Een arrest van 7 november 2019 door het Grondwettelijk Hof bevestigt dit onderscheid opnieuw en oordeelt dat het verschil gerechtvaardigd is. Hieronder vind je de verschillende verbrekingsvergoedingen schematisch terug:

  Verbrekingsvergoeding
Ouderschapsverlof Loon zonder loopbaanvermindering
Palliatief verlof Loon zonder loopbaanvermindering
Medische bijstand Huidig deeltijds loon
Tijdskrediet Huidig deeltijds loon