My Liantis

Persbericht 21 november 2018

Verdubbeling aantal student-zelfstandigen sinds invoering statuut

Steeds meer studenten kiezen voor het statuut van student-zelfstandige. Sinds de invoering van het nieuwe statuut begin vorig jaar verdubbelde het aantal student-zelfstandigen. De toename zet zich bovendien kwartaal na kwartaal door.  Vooral mannen combineren studeren met ondernemen. Dat blijkt uit de cijfers van Liantis, marktleider bij startende zelfstandigen.

Voordelige bijdrageregeling

Het nieuwe statuut dat ondernemen aantrekkelijker maakt voor studenten dankzij een voordelige bijdrageregeling slaat aan. Student-zelfstandigen die op jaarbasis minder dan 13.550,50 euro (na aftrek van beroepskosten) inkomsten hebben, betalen geen of beperkte bijdragen.

In het eerste kwartaal van 2017 sloten 505 student-zelfstandigen zich aan bij Liantis. In het derde kwartaal van 2018 zijn ze ondertussen al met 986, of bijna een verdubbeling. Het merendeel – 61% – zijn mannen. Zo verwachten we dat we begin 2019 – 2 jaar na de invoering van het statuut – meer dan 1.100 aangesloten student-zelfstandigen zullen hebben bij Liantis.

Kwartaal

Totaal aantal aangesloten bij Liantis

Nieuwe aansluitingen tegenover het vorige kwartaal

1/2017

505

 

2/2017

557

+52

3/2017

640

+83

4/2017

739

+99

1/2018

830

+91

2/2018

903

+73

3/2018

986

+83

Het aandeel student-zelfstandigen dat een uitzondering voor een verhoogde bijdrage aanvroeg, omdat ze inkomsten boven de 13.550,50 euro verwachten, blijft stabiel op 5%.

Sectoren

De student-ondernemers zijn actief in verschillende sectoren. De top 5 beroepscategorieën in het derde kwartaal van 2018 waren:

  1. IT-beroepen (webontwikkelaar, IT-consulent, computeroperator …): 14%
  2. Horecaondernemers: 10%
  3. Kunstberoepen (muzikant, model, producer, dj …): 8%
  4. Privé-onderwijzers: 6%
  5. Beeld- of grafische beroepen (fotograaf, grafisch ontwerper …): 6%

De voorwaarden

Niet iedereen kan zomaar aan de slag als student-zelfstandige. Hoewel uit de cijfers blijkt dat het statuut een succes is, zouden de voorwaarden beter kunnen zodat nog meer studenten van de gunstige regeling gebruik kunnen maken.

Als de voorwaarden soepeler worden – en makkelijker te vervullen voor zowel studenten als de onderwijsinstellingen – kunnen we het statuut nog aantrekkelijker maken.

Joost van Hove - Studiedienst Liantis sociaal verzekeringsfonds

“De studenten moeten heel wat documenten opvragen bij de onderwijsinstellingen. Ze moeten onder meer kunnen aantonen dat ze per schooljaar minstens voor 27 studiepunten ingeschreven zijn én dat ze regelmatig de lessen volgen. Omdat de hogescholen en universiteiten al heel wat administratie hebben, verloopt dat vaak moeilijk”, zegt Joost Van Hove van de studiedienst bij Liantis.

“Nochtans is het wel belangrijk dat ze die documenten op tijd bezorgen aan hun sociaalverzekeringsfonds. Anders lopen ze het risico om als zelfstandige in hoofdberoep gezien te worden. Dan moeten ze veel hogere sociale bijdragen betalen. Kortom: als de voorwaarden soepeler worden – en makkelijker te vervullen voor zowel studenten als de onderwijsinstellingen – kunnen we het statuut nog aantrekkelijker maken.”