My Liantis

Personeelsbeleid 20 juni 2022

Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona loopt af na 30 juni 2022

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en de oorlog in Oekraïne loopt af op 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de normale regels voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Op de website van de RVA vind je wel al verschillende overgangsmaatregelen en versoepelingen. We vatten ze graag even kort voor je samen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Vanaf 1 juli 2022 gaat opnieuw de normale procedure tijdelijke werkloosheid overmacht van kracht voor volgende situaties:

 • Je werknemer moet in quarantaine wegens corona, maar is niet arbeidsongeschikt en kan niet telewerken.
 • Je werknemer heeft tot 31 december 2022 het recht om afwezig te zijn op het werk wanneer hij moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat de instanties gesloten zijn of het kind zelf in quarantaine moet.

Ook voor situaties van gewone overmacht kan je deze procedure toepassen, denk bijvoorbeeld aan brand in je onderneming. Belangrijk is wel dat je voldoet aan de strikte interpretatie van de definitie overmacht. Hiervoor verwijzen we je door naar je vertrouwde klantenadviseur.

Doet er zich een geval van overmacht voor? Dien dan zo snel mogelijk een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in bij de RVA, samen met de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld: quarantaineattest). Op de website van de RVA vind je alle info.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Vanaf 1 juli 2022 geldt terug de normale procedure economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden als het werkgebrek te wijten is aan een economische oorzaak.

Tot 31 december 2022 gelden er wel enkele versoepelingen, namelijk:

 • Vrijstelling voor de aflevering van de C3.2A controlekaarten (voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid).
 • Vrijstelling voor het invullen van het validatieboek.
 • De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de werknemer om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering worden geschrapt.
 • De kennisgevingstermijn van de voorziene economische werkloosheid aan de RVA en de arbeiders/bedienden wordt van zeven kalenderdagen naar drie kalenderdagen gebracht (vanaf 1 juni 2022).
  • Bijvoorbeeld: als je op vrijdag 24 juni een aanvraag economische werkloosheid verstuurt naar de RVA, dan kan de werkloosheid ingaan op dinsdag 28 juni.

Versoepelingen specifiek voor de aanvraag economische werkloosheid voor bedienden:

 • Er is een nieuw formulier C106A-overgangstelsel die enkele versoepelingen voor ondernemingen in moeilijkheden regelt:
  • Bij het aantonen van economische moeilijkheden kan je nu ook de vergelijking maken met het jaar 2019 zodat je kan aantonen dat je nog altijd minder werk hebt dan vóór de pandemie (zie rubriek A en C in het formulier C106A en C106A-overgangsregeling).

  • Als je je beroept op een graad van 10% tijdelijke werkloosheid bij de arbeiders kan je daarvoor ook de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van corona of het conflict in Oekraïne in rekening brengen (zie rubriek B in het formulier C106A en C106A-overgangsregeling).

  • Normaal moet je het formulier C106A-overgangstelsel ten minste 14 dagen voor verzending van de eerste mededeling schorsing bedienden werkgebrek aangetekend of per e-mail versturen. De RVA aanvaardt een soepele indieningstermijn. Je kan de voorafgaande mededeling schorsing bedienden werkgebrek al versturen zodra de RVA heeft laten weten dat de preliminaire voorwaarden zijn aanvaard.

Nog vragen?

Neem dan zeker contact op met je vertrouwde klantenadviseur, we helpen je met plezier verder.