My Liantis

Personeelsbeleid 08 maart 2021

Vereenvoudigingen voor economische arbeidsmigratie in Vlaanderen

Ruim twee jaar na de wijzigingen in de regelgeving rond verblijf en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, stuurt de Vlaamse overheid die regelgeving opnieuw bij. Ze streeft naar meer flexibiliteit om buitenlands toptalent aan te trekken.

We geven hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • Buitenlandse werknemers die een knelpuntberoep zullen uitoefenen, mogen tijdens de aanvraagprocedure van de gecombineerde vergunning al in ons land verblijven.
  • Arbeidskaarten blijven geldig voor buitenlandse werknemers die niet meer dan 90 dagen, gespreid over een periode van 180 dagen, in de Schengenzone verblijven.
  • Buitenlandse docenten of onderzoekers die maximaal 90 dagen aan een erkende onderzoeksinstelling gaan werken, zijn vrijgesteld van een arbeidskaart.
  • De term gastprofessor wordt vervangen door internationaal docent. Hierdoor zullen meer buitenlanders opleiding kunnen geven in Vlaanderen.
  • Bepaalde buitenlandse hooggeschoolden kunnen een bijkomende opdracht als lesgever voor een andere werkgever uitvoeren. Geen van beiden hoeft daarvoor een bijkomende toelating tot arbeid aan te vragen.
  • Alleen buitenlandse studenten en onderzoekers die al in Vlaanderen verblijven en die van statuut willen wijzigen, kunnen een gecombineerde vergunning aanvragen.
  • Uitzendkantoren binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland moeten niet langer een arbeidskaart aanvragen wanneer ze hun buitenlandse uitzendkrachten tijdelijk naar Vlaanderen sturen.
  • Seizoenarbeiders vormen een uitzondering op de toepassing van het Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Als werkgever moet je wel het sectorloon respecteren. Het loon moet ook voldoende hoog zijn zodat de arbeider financieel voor zichzelf en zijn gezin kan zorgen.

De wijzigingen zijn van kracht sinds 1 maart 2021.