My Liantis

Sociaal statuut 19 januari 2021

Verhogingen aangerekend op sociale bijdragen niet meer fiscaal aftrekbaar

Sinds 1 januari 2020 zijn wettelijke verhogingen van je sociale bijdragen als zelfstandige niet langer fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Gewone sociale bijdragen blijven dat uiteraard wel.

Wat zijn wettelijke verhogingen?

In bepaalde gevallen kan je sociaal verzekeringsfonds een wettelijke verhoging aanrekenen op je sociale bijdragen als zelfstandige. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer je je bijdragen niet tijdig betaalt of wanneer blijkt dat je ten onrechte verminderde voorlopige bijdragen betaalde.  

Aangepast fiscaal attest

Sinds 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) kan je verhogingen niet meer fiscaal in mindering brengen als kosten. De sociale bijdragen zelf blijven wel fiscaal aftrekbaar. Bij het begin van elk jaar sturen de sociale verzekeringsfondsen de fiscale attesten naar hun klanten. Op deze attesten zullen verhogingen dus niet langer vermeld staan.