Verhoging tot 500 euro van de maandelijkse vergoeding die de werkgever betaalt in het kader van de First Stage (Actiris)

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 10 juni 2024

De First Stage is bedoeld voor werkzoekenden met weinig of geen beroepservaring die ten minste 3 maanden zijn ingeschreven bij de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris.

De stage is toegankelijk voor werkzoekenden die jonger dan 30 jaar zijn en maximaal een HSO-diploma hebben. 

De stagiair loopt stage tijdens of na de beroepsinschakelingstijd. Hij krijgt de mogelijkheid om een opleiding te volgen en beroepsvaardigheden te ontwikkelen in een onderneming, inclusief een vzw, of in de publieke sector, en dit voor een voltijdse periode van 3 tot 6 maanden.

De stagiair wordt tijdens het traject begeleid en gecoacht door Actiris, die zorgt voor de opvolging van de stage. De onderneming werkt mee aan het stagebegeleidingsplan, dat als bijlage bij de stageovereenkomst wordt gevoegd, en wijst een persoon uit de onderneming aan om de stagiair te begeleiden.

De onderneming moet een Dimona STG indienen en betaalt een maandelijkse vergoeding waarop geen RSZ-bijdragen zijn verschuldigd. Die vergoeding bedraagt momenteel 200 euro.

Vanaf 1 juli 2024 zal de vergoeding die de onderneming aan de stagiair betaalt 500 euro bedragen voor alle overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten.

Stagiairs ontvangen ook een stagevergoeding van Actiris.

Bron:

MB van 6 mei 2024 tot aanpassing van de maandelijkse vergoeding toegekend in het kader van de stage eerste werkervaring, BS van 17 mei 2024, 2e ed. 63.877