My Liantis

Personeelsbeleid 04 juni 2021

Vrijwillige ‘corona’-overuren in essentiële sectoren: ook in het 3de kwartaal 2021

Het bijkomend contigent van 120 vrijwillige ‘corona’-overuren kan ook in het 3de kwartaal gepresteerd worden. 

Voorwaarden voor het bijkomende contingent van 120 overuren

  • De verhoging is enkel van toepassing in de essentiële sectoren. Hier vind je een volledige lijst.
  • De maximaal 120 bijkomende vrijwillige overuren kunnen gepresteerd worden in de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021.
  • Er moet geen overloontoeslag worden betaald.
  • Er wordt geen RSZ gerekend op deze overuren.
  • Ze zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.
  • Deze uren worden niet meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal overuren in een referteperiode).
  • De ‘gewone’ vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt.
  • Er moet een schriftelijk akkoord zijn tussen werkgever en werknemer.

Geen volledig bijkomend krediet in derde kwartaal 2021

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 was er al besloten om een bijkomend krediet toe te staan. Nu heeft men de periode waarin deze overuren kunnen gepresteerd worden, verlengd tot en met 30 september 2021.

Voorbeeld

In de periode tot en met juni 2021 heeft een werknemer in een essentiële sector al 100 overuren gepresteerd.  Maar ook in de zomerperiode zal er nog steeds veel werk zijn, bijvoorbeeld door het opnemen van vakantie. 

Eerste en tweede kwartaal 2021

Alle 100 overuren kunnen als vrijwillige goedkope corona-overuren geboekt worden en dus  zonder toeslag, zonder RSZ, zonder BV, uitbetaald worden.

Er rest nog een krediet van 20 corona-overuren.

Derde kwartaal 2021

Dat restant van 20 vrijwillige corona-overuren, kan nu ook nog geboekt worden.

Daarnaast is er ook nog een saldo van 120 gewone vrijwillige overuren voor het jaar 2021. Hier gelden de algemene regels: met toeslag, RSZ en BV en aanrekening op de interne grens (uitgezonderd de eerste 25 vrijwillige overuren).

In het derde kwartaal 2021 kunnen nog slechts 100 gewone vrijwillige overuren gepresteerd worden, omdat op dat moment de grens van 220 vrijwillige overuren voor het eerste en tweede kwartaal al bereikt zijn (100 corona Q1+Q2 + 20 corona Q3 + 100 gewone Q3 = 220).  

De andere 20 gewone vrijwillige overuren kunnen in de volgende kwartalen gepresteerd worden.

De werkgevers uit de cruciale sectoren krijgen een verlenging van de referteperiode waarbinnen hun werknemers de bijkomende schijf van 120 vrijwillige ‘corona’-overuren kunnen presteren.

Het niet opgebruikte saldo van de bijkomende schijf van 120 ‘corona’-overuren voor 2021 kan dus ook nog gepresteerd worden in het 3de kwartaal 2021.

Het ziet ernaar uit dat dit systeem van vrijwillige overuren in alle sectoren zal kunnen worden toegepast, onder de nieuwe naam “relance-uren”.  Dit zou voor het jaar 2021 en 2022 voorzien worden onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de nu bekende vrijwillige ‘corona’-overuren.