My Liantis

Personeelsbeleid 05 april 2021

Verhoging vrijwillige overuren in essentiële sectoren

Net zoals in 2020, wordt het aantal vrijwillige overuren opnieuw opgetrokken tot een grens van 220 overuren in het eerste en tweede kwartaal 2021. 

Voorwaarden voor het bijkomende contingent van 120 overuren

  • De verhoging is enkel van toepassing in de essentiële sectoren. Hier vind je een volledige lijst.
  • De maximaal 120 bijkomende vrijwillige overuren kunnen gepresteerd worden in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021.
  • Er moet geen overloontoeslag worden betaald.
  • Er wordt geen RSZ gerekend op deze overuren.
  • Ze zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.
  • Deze uren worden niet meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal overuren in een referteperiode).
  • De ‘gewone’ vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt.
  • Er moet een schriftelijk akkoord zijn tussen werkgever en werknemer.

Geen volledig bijkomend krediet in tweede kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 was er al besloten om een bijkomend krediet toe te staan. Nu heeft men de periode waarin deze overuren kunnen gepresteerd worden, verlengd tot en met 30 juni 2021.

Voorbeeld

In de periode januari en februari 2021 presteerde jouw medewerker voor het eerst dit jaar vrijwillige overuren. Hij werkte toen 100 vrijwillige corona-overuren. Jouw essentiële onderneming voorzag nadien nog veel werk in april 2021. Hoeveel overuren konden er dus nog opgenomen worden?

Eerste kwartaal 2021

Alle 100 overuren kunnen als vrijwillige goedkope corona-overuren geboekt worden en dus  zonder toeslag, zonder RSZ, zonder BV, uitbetaald worden.

Er rest nog een krediet van 20 corona-overuren.

Tweede kwartaal 2021

Dat restant van 20 vrijwillige corona-overuren, kan nu ook nog geboekt worden.

Daarnaast is er ook nog een saldo van 120 gewone vrijwillige overuren voor het jaar 2021. Hier gelden de algemene regels: met toeslag, RSZ en BV en aanrekening op de interne grens (uitgezonderd de eerste 25 vrijwillige overuren).

In het tweede kwartaal 2021 kunnen nog slechts 100 gewone vrijwillige overuren gepresteerd worden, omdat op dat moment de grens van 220 vrijwillige overuren voor het eerste en tweede kwartaal al bereikt zijn (100 corona Q1 + 20 corona Q2 + 100 gewone Q2 = 220).  

De andere 20 gewone vrijwillige overuren kunnen in de volgende kwartalen gepresteerd worden.