My Liantis

Verloning personeel 01 september 2018

Verhoogd minimumloon flexijobber

Sinds 1 september 2018 geldt er een hoger bedrag voor het flexiloon van een flexijobwerknemer. Dat komt door de indexatie.

Zo bedraagt het flexiloon nu minstens 10,08 euro per uur. Dat bedrag is samengesteld uit een basisloon van 9,36 euro per uur en 0,72 euro flexivakantiegeld.

Raamovereenkomst

Dit minimumloon moet duidelijk vermeld staan in de raamovereenkomst tussen de  werkgever en zijn of haar flexijobwerknemer. Natuurlijk staat het hen altijd vrij om een hoger loon overeen te komen.

Sloot je als werkgever eerder al een raamovereenkomst waar een bedrag instaat dat lager ligt dan het nieuwe minimumbedrag? Dan hoef je de raamovereenkomst niet aan te passen. Enkel als je een nieuwe raamovereenkomst sluit is het belangrijk om het minimumloon te vermelden dat op dat moment geldt.

Natuurlijk is elke werkgever die flexijobbers inschakelt wel verplicht om minstens het nieuwe minimumloon toe te kennen aan zijn flexijobbers, ook al vermeldt de raamovereenkomst nog een lager bedrag.