My Liantis

Personeelsbeleid 08 juni 2020

Het corona-ouderschapsverlof wordt verlengd

Om de combinatie werk-gezin haalbaarder te maken tijdens de coronacrisis, voerde de regering een tijdelijk bijkomend ouderschapsverlof in. Het corona-ouderschapsverlof was initieel voorzien van 1 mei tot en met 30 juni 2020, maar wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020.

Wat is het corona-ouderschapsverlof?

Het corona-ouderschapsverlof is een extra verlofstelsel dat niet wordt aangerekend op de tellers van het gewone ouderschapsverlof of tijdskrediet.

Werknemers die in aanmerking komen voor het gewone ouderschapsverlof én die minstens één maand anciënniteit hebben, kunnen corona-ouderschapsverlof opnemen of hun lopend verlofstelstel omzetten naar corona-ouderschapsverlof.

Een voltijdse werknemer heeft de mogelijkheid om zijn loopbaan tijdelijk te verminderen tot de helft of met één vijfde. Een deeltijdse werknemer die minstens 75% werkt, kan z’n loopbaan enkel verminderen tot de helft.

Het akkoord van de werkgever is wel vereist. Het corona-ouderschapsverlof houdt het recht in op een uitkering die 25% hoger ligt dan de uitkering voor het gewone ouderschapsverlof.

Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden kan je hier terecht.

Verlengd tot eind augustus

De tijdelijke maatregel was oorspronkelijk voorzien van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

Het kernkabinet, uitgebreid met de tien partijen die de federale regering steunen, besliste op zaterdag 6 juni 2020 om het corona-ouderschapsverlof te verlengen tot en met 31 augustus 2020.