My Liantis

Personeelsbeleid 13 mei 2020

Maaltijd-, eco- en geschenkencheques 6 maanden langer geldig

Goed nieuws: maaltijd-, eco- en geschenkencheques die zouden vervallen in maart, april, mei of juni 2020, zullen zes maanden langer geldig zijn. Ook sport- en cultuurcheques die normaal zouden vervallen op 30 september 2020, krijgen een nieuwe vervaltermijn: 31 december 2020.

Behoud van de koopkracht

Aangezien een groot aantal ondernemingen hun activiteiten moesten verminderen of zelfs stopzetten, werd het voor werknemers moeilijker om hun cheques uit te geven.

Om de koopkracht van de werknemers te behouden en ook de activiteiten van ondernemingen aan te zwengelen, heeft de ministerraad beslist om de geldigheidsduur van de cheques te verlengen.

Nieuwe vervaldata

Voor maaltijd-, eco- en geschenkencheques die zouden vervallen in maart, april, mei of juni 2020, worden dus zes maanden aan de vervaldag toegevoegd. Maaltijdcheques die in oorsprong geldig waren tot 15 mei 2020, kan je daardoor bijvoorbeeld tot 15 november 2020 gebruiken. Sport- en cultuurcheques met een geldigheidsduur tot 30 september 2020, kan je tot 31 december 2020 uitgeven.