My Liantis

Sociaal statuut 20 februari 2020

Verlenging maatregelen van betalingsuitstel

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners (maxi-statuut) die moeilijkheden ondervinden door de crisis in de fruitteeltsector van appelen en peren, de crisis in de rundvleessector of de Afrikaans varkenspest kunnen een betalingsuitstel aanvragen voor hun sociale bijdragen. Die maatregelen zijn recent verlengd.

Getroffen sectoren

Zowel de rundvleessector als de sector voor telers van appelen en peren bevinden zich al een tijdje in een crisis. Daarom besloot de overheid om financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen die door de crisissen moeilijkheden ondervinden door hen betalingsuitstel te bieden voor hun sociale bijdragen.

Hetzelfde verhaal voor ondernemers die moeilijkheden ondervinden door de Afrikaanse varkenspest. Ook zij kunnen een betalingsuitstel genieten.

Maatregelen verlengd

Het betalingsuitstel gold eerst enkel voor 2019, maar de overheid besliste om de maatregelen ook uit te breiden naar het 1ste en het 2de kwartaal van 2020. De bijdrage van het 1ste kwartaal van 2020 moet dan vóór 31 maart 2021 betaald worden en de bijdrage van het 2de kwartaal van 2020 vóór 30 juni 2021.

Nieuwe deadline: 15 maart 2020

Als zelfstandige moet je het uitstel van betaling schriftelijk aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds, uiterlijk vóór 15 maart 2020. Wil je als zelfstandige enkel een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal van 2020, dan heb je hiervoor tot 15 juni 2020 te tijd.

Wie precies een aanvraag kan indienen en hoe, lees je in ons bericht over de crisis in de fruitteeltsector van appelen en peren en in de rundvleessector, en het bericht rond de Afrikaans varkenspest.