My Liantis

Personeelsbeleid 14 juni 2022

Verlenging maatregelen voor gelegenheidswerknemers in land- en tuinbouw

In de land- en tuinbouw worden frequent gelegenheidsmedewerkers uit binnen- en buitenland ingeschakeld om seizoenspieken op te vangen. Naar aanleiding van de coronacrisis, en het daardoor minder aantal gelegenheidswerknemers, voorzag de regering speciale maatregelen. Zo werd het toegelaten aantal dagen dat je als gelegenheidswerknemer kan werken, verhoogd en werd de 180-dagenregel versoepeld. Het wetsontwerp met de verlenging van die maatregelen werd nu goedgekeurd, maar is nog niet definitief omdat de tekst nog niet gepubliceerd werd in het Staatsblad.

Verhoging van het toegelaten aantal dagen

De gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector worden bij de RSZ aangegeven met een dimona EXT. Ze zijn beperkt onderworpen en de bijdragen worden berekend op een forfaitair dagloon.

Het statuut van gelegenheidswerknemer kan worden toegekend voor een beperkt aantal dagen per kalenderjaar:

  • In de landbouwsector en voor de uitzendkrachten tewerkgesteld bij een werkgever uit deze sector, voor de werken op de eigen gronden: 30 dagen.
  • In de tuinbouwsector en voor de uitzendkrachten tewerkgesteld bij een werkgever uit deze sector, met uitzondering van de parken en tuinen: 65 dagen.
  • In de champignon- en witloofteelt, met uitzondering van de uitzendkrachten tewerkgesteld bij een werkgever uit deze sector: 100 dagen. Een beperkte onderwerping van de laatste 35 dagen is enkel mogelijk na vervulling van een aantal voorwaarden.

De quota die gelden voor gelegenheidsarbeid werden in 2021 verhoogd. Die verhoging wordt nu in 2022 verlengd. Bijgevolg is gelegenheidsarbeid met beperkte onderwerping in 2022 mogelijk gedurende:

  • 60 dagen  (in plaats van 30 dagen) in de landbouwsector en voor de uitzendkrachten tewerkgesteld bij een werkgever uit deze sector;
  • 100 dagen (in plaats van 65 dagen) in de tuinbouwsector en voor de uitzendkrachten tewerkgesteld bij een werkgever uit deze sector;
  • 100 dagen in de witloof- en champignonteelt, alsook in de fruitteelt.

Aanpassing van de 180-dagenregel

Je kan maar als gelegenheidswerknemer aan de slag als je in de loop van de 180 voorafgaande dagen niet in dezelfde onderneming hebt gewerkt in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidswerknemer. De 180-dagenregel wordt normaal gezien beoordeeld over de volledige land- en tuinbouwsector, maar wordt nu beperkt tot het niveau van de onderneming. Die maatregel wordt nu ook in 2022 verlengd.

Ook in 2022 wordt er geen rekening meer gehouden met een contract voor bepaalde duur of een bepaald werk van maximaal zes opeenvolgende kalenderweken.

De 180-dagenregel is in 2022 ook niet van toepassing op werknemers die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en die als gelegenheidswerknemer in hun vroegere onderneming willen werken.