My Liantis

Welzijn op het werk 24 juni 2022

Vernieuwde EN 1004-norm voor rolsteigers

Sinds november 2021 geldt een vernieuwde versie van de Europese norm voor rolsteigers. De nieuwe NEN/NBN-EN 1004-1:2020 vervangt de versie uit 2005 en brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee rond het opbouwen en beveiligen van rolsteigers. Met de vernieuwde norm NEN/NBN-EN 1004-2:2021, die NEN-EN 1298:1996-07 vervangt, werden ook de regels rond het opstellen van handleidingen aangepast.

Afstand tussen de platformen

De belangrijkste nieuwigheid is de gewijzigde afstand tussen de platformen. Zo gaat de maximale afstand tussen de grond en het eerste platform van 4,60 m naar 3,40 m. Daarnaast mag de afstand tussen twee platformen maar 2,25 m bedragen in plaats van 4,20 m.

Heup- en knieleuningen

Ook nieuw is dat heup- en knieleuningen noodzakelijk zijn op alle tussenniveaus. Slechts bij één platformniveau is het toegestaan om (tijdelijk) de heup- en knieleuningen aan de gevelzijde te verplaatsen. En uitsluitend als de afstand tussen gevel en steiger minder is dan 15 cm (Nederland) of 25 cm (België of Luxemburg).

Ook voor kamerrolsteigers

Terwijl de vroegere norm enkel van toepassing was voor steigers vanaf 2,50 m hoog, gelden de nieuwe vereisten nu voor alle rolsteigers van 0 tot 12 m hoogte. Ook kamer- en vouwrolsteigers vallen dus onder de nieuwe norm.  

Kamerrolsteigers moeten altijd voorzien worden van heupleuningen, knieleuningen en kantplanken. Ook moeten ze gestabiliseerd worden door middel van zijsteunen of ballast om aan de vereiste zijdelingse belasting te kunnen voldoen.

Uitzonderingen

Omdat het betreden van een lage kamerrolsteiger van onderuit nagenoeg onmogelijk is, kan men via een risicoanalyse aantonen dat er in dit geval geen knieleuning noodzakelijk is aan één zijde. In dat geval kan je onder de heupleuning door vanaf de zijkant het platform betreden. Dit voorkomt dat men over de leuningen van de rolsteiger gaat klimmen, met alle risico’s van dien.

Ook het gebruik van ballast of zijsteunen is niet in alle gevallen mogelijk of wenselijk. Men kan dan op basis van een risicoanalyse van de norm afwijken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen zijdelingse krachten op de kamerrolsteiger worden uitgeoefend.

NEN/NBN-EN 1004-2:2021

Tot slot is er ook nog de vernieuwde norm NEN/NBEN-EN 1004-2:2021 die de regels en richtlijnen beschrijft voor het opstellen van een handleiding. Deze norm werd in december 2021 gepubliceerd en vervangt norm NEN-EN 1298:1996-07.