My Liantis

Ondernemen 01 maart 2021

Wat als kinderen verplicht afstandsonderwijs moeten volgen?

Om de verspreiding van het coronavirus te stoppen, hebben heel wat schoolkinderen de afgelopen weken geregeld van thuis uit online lessen gevolgd.

Zelfstandige: recht op een crisis-overbruggingsuitkering

Als je jouw kind(eren) opvangt tijdens een periode van verplicht afstandsonderwijs en daardoor je zelfstandige activiteit niet kan uitoefenen, dan kan je recht hebben op een crisis-overbruggingsuitkering. Je ontvangt een weekuitkering voor elke periode van zeven dagen binnen dezelfde maand waarin je niet kan werken. Een volledige schoolweek telt meteen voor een periode van zeven dagen. Maar de dagen hoeven niet noodzakelijk opeenvolgend te zijn om een weekuitkering te kunnen ontvangen: ook wie binnen dezelfde kalendermaand enkele dagen per week zijn kind(eren) moet opvangen, kan een beroep doen op de steun.

De steun is er enkel voor zelfstandigen die door de opvang van hun kinderen niet meer kunnen werken. Kan je jouw zelfstandige activiteit van thuis uit organiseren, dan kom je niet in aanmerking.

Vanaf 1 maart 2021 kan je deze steun aanvragen via My Liantis. Zorg dat je vooraf de nodige bewijsstukken verzamelt om de aanvraag vlot in te dienen.

Alle info over je aanvraag en de voorwaarden vind je hier.

Werkgever: je personeel kan een beroep doen op tijdelijke werkloosheid

Een werknemer kan tijdelijk werkloos worden gesteld als hij problemen heeft met de opvang van zijn kinderen, omdat (een deel van) de school of de zorgvoorziening gesloten wordt. De regel geldt ook wanneer een kind van je werknemer verplicht afstandsonderwijs moet volgen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Je werknemer moet in dat geval dit formulier invullen en het aan jou als werkgever bezorgen. De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook in deze situatie worden toegepast, waardoor er verder geen formaliteiten aan te pas komen.

Zoals altijd, geef je als  werkgever maandelijks aan Liantis door op welke dagen tijdelijke werkloosheid werd toegepast en voor welke werknemers. Dat doe je eenvoudig door de looncode ‘werkloosheid overmacht’ (code 0655 in My Liantis) in te voegen voor de dagen dat een werknemer niet heeft kunnen werken.

Let op: er is geen recht op tijdelijke werkloosheid of een crisis-overbruggingsuitkering voor de opvang van een kind tijdens de gewone schoolvakanties.