My Liantis

Personeelsbeleid 10 december 2020

Verplichte quarantaine na een reis: ken geen tijdelijke werkloosheid toe!

Wie naar een rode zone reist, moet bij terugkomst verplicht minstens zeven dagen in quarantaine. Tijdelijke werkloosheid is dan geen optie.

Verplichte quarantaine reis - afbeelding

Verplichte quarantaine

Wie minstens 48 uur in een rode zone in het buitenland verblijft, moet bij terugkeer verplicht minstens zeven dagen in quarantaine. Die quarantaine was al aangeraden, maar niet altijd verplicht. Op de zevende dag na de terugkomst volgt dan een coronatest, om te bekijken welke maatregelen eventueel nog noodzakelijk zijn.

Geen inkomen

De verplichte quarantaine kan voor problemen zorgen. Werknemers voor wie thuiswerk geen optie is, dreigen tijdens zo’n quarantaine namelijk zonder inkomen te vallen. Je moet hen als werkgever geen loon betalen, aangezien ze geen prestaties leveren. Daarnaast kunnen ze geen werkloosheidsuitkeringen van de RVA genieten.

Tijdelijke werkloosheid = geen optie

Vraagt een medewerker je om hem tijdens z’n quarantaine tijdelijk werkloos te stellen, om toch een uitkering te kunnen ontvangen? Ga dan zeker niet in op dat verzoek, want je riskeert strafrechtelijke vervolging als blijkt dat je hem onterecht op tijdelijke werkloosheid hebt geplaatst. Via de Passenger Locator Form, het formulier dat je medewerker verplicht zal moeten invullen bij zijn terugkeer, kan dat makkelijk worden gecontroleerd.

Komt een medewerker na een bezoek aan een rode zone dan maar gewoon werken? Dan heb je als werkgever het recht om hem naar huis te sturen. Als werkgever moet je namelijk de gezondheid in je organisatie waarborgen.

Zoek samen naar een oplossing

Bespreek daarom op voorhand al mogelijke opties om problemen te vermijden. Kan de reis niet meer worden geannuleerd, dan zijn dit misschien mogelijkheden:

  • inhaalrust voor overuren of resterend verlof opnemen tijdens de quarantainedagen;
  • verlof van 2021 gebruiken wanneer de quarantaineperiode in 2021 valt;
  • waar mogelijk toch (deeltijds) telewerk door andere taken te vervullen.

Lukt ook dat niet? Bekijk dan nu al welke zeven dagen jouw medewerker onbetaald thuis zal zijn. Zo kan je voor vervanging zorgen of nagaan of je het werk op een andere manier kan opvangen.