Verrekening enkel vertrekvakantiegeld wijzigt vanaf 2024

De verrekening van een vakantieattest gebeurt vanaf 2024 op een andere manier, toch wat het enkel vertrekvakantiegeld betreft. We geven een extra woordje uitleg.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 27 oktober 2023

Wat is vertrekvakantiegeld?

Gaat je medewerker uit dienst, dan moet je vertrekvakantiegeld uitbetalen op de datum van uitdiensttreding. Dit bedrag is opgebouwd uit dagen die de medewerker nog niet had opgenomen en de opgebouwde rechten voor het komende jaar. 

De volgende werkgever van deze bediende betaalt eveneens vakantiegeld, maar mag dit al uitbetaalde vertrekvakantiegeld in mindering brengen. 

Wat verandert er? 

Het enkel vertrekvakantiegeld zal vanaf 2024 niet meer in één keer in mindering gebracht worden van het loon in de vakantiemaand. In plaats daarvan wordt 90% van het loon voor een vakantiedag, onmiddellijk in mindering gebracht bij het opnemen van een dag vakantie. Je medewerker ontvangt dan maar 10% loon voor een vakantiedag. 

In december gebeurt dan de finale afrekening. Het enkel vertrekvakantiegeld wordt in mindering gebracht van het loon (zoals vroeger in de vakantiemaand). Het totaal van het loon dat tijdens het jaar al in mindering gebracht werd (die 90%), wordt daar dan weer bijgeteld. Op die manier kan je dus nog een bijkomend bedrag in mindering brengen óf moet je nog een bijkomend bedrag uitbetalen

Binnenkort kan je op het vakantieattest een duidelijke uitleg van deze nieuwe werkwijze terugvinden.  

Voor de arbeiders wijzigt niets. 

Wat met het dubbel vakantiegeld? 

Voor het dubbel vakantiegeld blijft alles hetzelfde. Die verrekening gebeurt nog steeds in één keer in de vakantiemaand of de maand waarin de hoofdvakantie wordt opgenomen. 

Vragen? 

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren