My Liantis

Personeelsbeleid 06 februari 2023

Verruimde bescherming zieke medewerkers

Wanneer een medewerker langdurig uitvalt door ziekte, dan heeft dit een serieuze impact op je organisatie. Hoewel dit de continuïteit van je zaak ernstig kan verstoren, kan je je medewerker niet zomaar ontslaan. Discriminatie op basis van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand is namelijk al langer verboden. Nu is er opnieuw een verruiming in de bescherming van zieke medewerkers.

Verruiming bescherming

Tot voor kort bestond er in de Antidiscriminatiewet enkel een verbod om werknemers te discrimineren op grond van hun huidige of toekomstige gezondheidstoestand. 

Dit was niet van toepassing op werknemers die in het verleden ziek waren. Denk maar aan een sollicitant die aangeeft dat hij of zij een jaar thuis zat door een depressie. Nochtans hanteren zowel cao 38 als cao 95 het beschermd criterium ‘ziekteverleden’. 

Maar sinds 27 oktober 2022 is de Antidiscriminatiewet aangepast. ‘Huidige of toekomstige gezondheidstoestand’ werd vervangen door ‘gezondheidstoestand’. Hierdoor valt een gezondheidstoestand uit het verleden ook onder die wet en komt er een einde aan de onduidelijkheid in de rechtspraak en rechtsleer. 

Gevolgen voor de arbeidsrelatie

Een werkgever die discrimineert op basis van het ziekteverleden van een werknemer, kan voortaan veroordeeld worden tot de betaling van een schadevergoeding die gelijk is aan zes maanden loon. 

Je mag een werknemer met een contract van onbepaalde duur enkel ontslaan tijdens een ziekteperiode met een gefundeerde reden die niets te maken heeft met de ziekte in kwestie. Bovendien moet je dit goed kunnen bewijzen.